'Fosfaatboetes niet strijdig met mensenrechten'

'Fosfaatboetes niet strijdig met mensenrechten'

De regels om het mestoverschot terug te dringen zijn niet strijdig met de mensenrechten. Dat heeft de advocaat-generaal bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geconcludeerd. Hij deed dat naar aanleiding van beroepen tegen boetes wegens overtreding van de Meststoffenwet.

De advocaat-generaal stelt dat geheime handhavingsmarges die het ministerie hanteert niet kunnen. Die zouden in tegenspraak zijn met het rechtsprincipe dat strafbaarheid van gedrag te voorzien moet zijn. Het ministerie wil juist voorkomen dat boeren de grens opzoeken en hanteert daarom de geheime marges.

Boeren zijn al langer aan het procederen tegen de fosfaatboetes. Ook het fosfaatreductieplan waarbij boeren hun veestapel moeten terugdringen lag juridisch onder vuur.

Het CBb moet nog uitspraak doen in de betreffende zaken. De conclusie van de advocaat-generaal geldt als een advies, dat de rechters niet hoeven te volgen.

Bekijk ook: Biologische melkveehouders vragen vrijstelling van de fosfaatwet

Bron: ANP

Ook interessant