toggle menu

Gaswinning in Groningen stopt uiterlijk in 2030, huishoudens gaan meer betalen

Gaswinning in Groningen stopt uiterlijk in 2030, huishoudens gaan meer betalen

Uiterlijk in oktober van het jaar 2022 daalt de gaswinning in Groningen tot minder dan 12 miljard kubieke meter per jaar. Acht jaar later moet de kraan helemaal dicht zijn. Dat heeft het kabinet donderdag besloten.

'De gaswinning gaat naar nul', aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Hoogstwaarschijnlijk wordt er in 2022 al minder dan 12 miljard kuub gewonnen, tegen 21,6 miljard kuub in een gemiddeld jaar nu. Als de komende jaren warmer zijn dan gemiddeld, kan de winning in 2022 zelfs al dalen tot 5 miljard kuub, aldus Wiebes. Bij een gemiddelde temperatuur zou de winning uitkomen op 7,5 miljard.

Stikstoffabriek

Hoe snel de winning omlaag kan hangt ook af van een reeks aanvullende maatregelen die de minister voor ogen heeft.

Om de kraan volledig dicht te draaien is het dan wel nodig dat er omgezet buitenlands gas kan worden gestald in de ondergrondse gasopslag in het Drentse Norg. Daar zit nu nog Gronings 'laagcalorisch' gas in, maar dat wijkt wat betreft samenstelling iets af van het 'hoogcalorisch' gas uit het buitenland. Mogelijk komt dat ook van 'regimes die we niet zo prettig vinden als het onze', maar dat is volgens Wiebes niet anders. Komende jaren wordt er in Zuidbroek een stikstofinstallatie gebouwd waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas.

Volgens Gasunie zal die stikstofinstallatie begin 2022 in gebruik worden genomen. De installatie maakt een reductie van de gaswinning mogelijk van circa 7 miljard kubieke meter Groningen-gas per jaar (bij een koud jaar). Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie het beoogde productieplafond van 12 miljard kubieke meter gerealiseerd worden, aldus Gasunie.

Kosten omhoog voor Nederlanders

De kosten van de nieuwe stikstoffabriek die de komende jaren wordt gebouwd om de afhankelijkheid van het Groningse gas te verminderen worden uiteindelijk opgehoest door de Nederlandse burger. Wiebes denkt dat het om enkele euro's per huishouden per jaar zal gaan. Dat bedrag zullen huishoudens uiteindelijk terugzien in de transportkosten voor gas die nu ook al worden betaald.

Hoe hard de transportkosten precies zullen stijgen kon Wiebes donderdag nog niet zeggen. 'Ik zou het moeten gokken', aldus de bewindsman. 'Als ik per jaar 2 euro per huishouden zeg, denk ik dat ik wel aan de taks zit.'

Wiebes' voorganger Henk Kamp draalde en dubde jaren over de bouw van de stikstofinstallatie. Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties en de oppositie drongen er tevergeefs op aan. 'Als we er nu op terugkijken, hadden we liever gehad dat we er vier jaar geleden mee waren begonnen', geeft Wiebes toe.

Meer stikstof nodig

Er komt niet alleen een extra stikstoffabriek, maar de bestaande installaties gaan ook op hogere toeren draaien. Daarvoor hebben ze wel meer stikstof nodig, en dat vergt dan weer wat aanpassingen in het gasnetwerk.

Uitputten van de gasbel

Met deze plannen zal uiteindelijk niet al het gas uit het veld worden gehaald, zei Wiebes. 'Technisch is het mogelijk de gasbel helemaal uit te putten, maar of het maatschappelijk verantwoord is...' Wiebes wil nog niets kwijt over wat het dichtdraaien van de gaskraan het Rijk gaat kosten. 'Daarover gaan we komende maand praten. Dit is een dag voor de veiligheid, niet voor de financiën.'

Een andere belangrijke voorwaarde is dat het gasverbruik van Nederlandse huishoudens voldoende omlaag gaat. Gasunie denkt dat dit via initiatieven met bijvoorbeeld warmtepompen technisch mogelijk is. Maar het moet allemaal nog wel gebeuren, aldus de zegsman naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen op termijn tot nul terug te brengen.

Ontkomen aan de sloophamer

Nu de gaswinning versneld wordt afgebouwd, mogen Groningse dorpen als 't Zandt volgens de minister weer hopen dat ze aan de sloophamer ontkomen. 'Dat zou ik toch wel hopen. Als ik er zou wonen zou ik blij zijn', zei Wiebes. Hij gaat 'er met de regio over praten'.

'Gevolgen niet langer aanvaardbaar'

Het kabinet acht de 'gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet langer aanvaardbaar'. 'Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd.'

De toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, adviseerde na de zware aardbeving bij Zeerijp in januari om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen naar 12 miljard kuub. Maar ook op dat niveau 'blijft het risico op een zware aardbeving bestaan', benadrukt de regering.

Update 30 maart 2018, om 10:29 uur:

Tweede Kamer: 'Historisch besluit'

De hele Tweede Kamer is blij met het 'historische besluit'. Regeringspartijen en oppositie spreken van 'een keerpunt', 'nieuw perspectief' en 'een overwinning voor de Groningers'. De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) vindt de plannen 'fantastisch nieuws' en benadrukt dat er nu 'sneller dan snel' moet worden doorgepakt. Het besluit redt enkele Groningse dorpen mogelijk van de sloophamer, denkt minister Wiebes.

Bron: ANP

Ook interessant