Gaswinning ook buiten Groningen omlaag

Gaswinning ook buiten Groningen omlaag

De geleidelijke afbouw van de gaswinning in Groningen leidt er niet toe dat elders in het land de komende jaren meer gas wordt opgepompt. Ook de productie uit kleinere gasvelden wordt gestaag verminderd, meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden op land en op zee. Daar mag gas uit worden gewonnen zolang daar vraag naar is, maar alleen als dat ook veilig kan. En ook hier gaat de gaskraan geleidelijk aan dicht. Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor het zoeken naar nieuwe velden op land.

'Elke gaswinning, ook uit een klein veld, kent bepaalde risico’s, hoe klein ook'', schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Maar bij de kleine velden zijn die risico's volgens de minister niet te vergelijken met die rond het Groningenveld. De effecten zijn volgens de minister 'wezenlijk anders en vele malen minder ernstig', waardoor 'Groningse taferelen' niet te verwachten zijn.

Betaalbare energie uit duurzame bronnen

Het kabinet zet volgens Wiebes alles op alles om de vraag naar gas zo snel mogelijk te verminderen en te zorgen voor betaalbare energie uit duurzame bronnen. Maar zolang gas nodig is om bijvoorbeeld huizen te verwarmen, verdient gaswinning in eigen land de voorkeur boven import, omdat het beter is voor het klimaat, aldus de minister.

Wiebes laat daarnaast weten dat er een landelijke afhandeling komt van schade als gevolg van gaswinning. 'Mensen moeten bij de vergoeding van mijnbouwschade niet verzanden in langdurige technische en juridische discussies', vindt hij. De bewindsman komt na de zomer met een nadere uitwerking.

Bron: ANP

Ook interessant