Gedragscodes tegen ongewenst gedrag

Bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is vanaf donderdag 28 september 2006 de Handreiking Gedragscodes verkrijgbaar. De codes kunnen worden gebruikt om een veilig en prettig leefklimaat te bewerkstelligen.

De handreiking maakt duidelijk hoe een gedragscode te ontwikkelen is, hoe opstellers de kansen op succes vergroten en wat valkuilen zijn. De codes zijn onderdeel van het actieplan tegen geweld van oud-minister Donner van Justitie, waarmee het kabinet vorig jaar instemde.

Het gaat bij een gedragscode niet om regels die van bovenaf worden gesteld (zoals huisregels), maar om een code die binnen de groep wordt afgesproken. De groepsleden bewaken de code zelf, doordat ze elkaar op ongewenst gedrag aanspreken.

De handreiking is bedoeld voor lokale professionals, zoals beleidsmedewerkers welzijn en educatie, jeugdco

Ook interessant