Geen bijstand onder de 25

Voor jongeren onder de 25 jaar moet de bijstand worden afgeschaft. Zij moeten werken of een opleiding volgen. Dat is een van de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat maandag aan premier Jan Peter Balkenende wordt aangeboden.

In het rapport, 'De verzorgingsstaat herwogen', wordt gekeken naar de gevolgen van de vergrijzing. De WRR beveelt ook aan van kinderopvang een basisvoorziening te maken, zoals het onderwijs dat ook is. Extra aandacht daarbij verdienen allochtone kinderen, die nu vaak een taalachterstand hebben als ze op school komen.

Het plan om de bijstand voor jongeren af te schaffen, staat ook in het verkiezingsprogramma van de VVD. Alleen wordt daar een leeftijdsgrens van 27 jaar gehanteerd. Idee

Ook interessant