'Geen passende zorg voor psychische aandoening'

'Geen passende zorg voor psychische aandoening'

De meeste patiënten en cliënten krijgen geen passende zorg en hulp. Dat meldt 77 procent van de 10.000 deelnemers aan een enquête van het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en belangenorganisatie Ieder(in).

Vooral voor mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking is de zorg onvoldoende passend, zegt de meerderheid van de ondervraagden. Ze zeggen dat er niet naar ze wordt geluisterd en dat ze niet over hun eigen zorg en hulp kunnen meebeslissen.

Hoge kosten

Van de ondervraagden wil 88 procent graag over het beleid meepraten met verzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders. Slechts 15 procent krijgt die mogelijkheid.

Drie op de tien ondervraagden zeggen vanwege de kosten af te zien van zorg. Ze halen bijvoorbeeld medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist, stoppen met dagbesteding of maken geen gebruik meer van jeugdhulp. Als zij het voor het zeggen zouden hebben, zouden ze het eigen risico en de eigen bijdragen verlagen.

De ruim 10.000 deelnemers aan de enquête waren afkomstig uit de eigen panels van Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in), of hadden gereageerd op een oproep via sociale media. Van de ondervraagden heeft 77 procent een chronische aandoening.

Bron: ANP

Ook interessant