Gemeente betaalt voor medisch noodzakelijke besnijdenis

Gemeente betaalt voor medisch noodzakelijke besnijdenis

De gemeente Apeldoorn heeft besloten de kosten voor een medisch noodzakelijke besnijdenis te betalen. In eerste instantie weigerde verzekeraar VGZ de kosten vanuit de zorgverzekering te vergoeden. Ook voor een coulanceregeling kwam de situatie volgens VGZ niet in aanmerking.

Vorige week besteedde Radar in de uitzending aandacht aan de schrijnende situatie van Ashley van Breukelen. Haar zoontje had vanuit medisch oogpunt een besnijdenis nodig. Deze wordt sinds een aantal jaar niet meer vergoed uit het basispakket. Ashley besluit haar zoontje toch te laten opereren, omdat hij zeer vervelende klachten en pijn heeft.

Ze heeft het geld voor deze operatie niet, omdat ze in de schuldsanering zit. Door diezelfde schuldsanering kan ze ook niet overstappen van verzekeraar of zich aanvullende voor deze operatie verzekeren. Wrang genoeg dreigt ze nu door de rekening die ze heeft ontvangen uit de schuldsanering gezet te worden.

Hartverwarmende reacties

We kregen hartverwarmende reacties na deze uitzending. Veel kijkers wilden wel een steentje bijdragen of boden zelfs aan de hele operatie te betalen.

De aanbiedingen kwamen binnen via Twitter, zoals deze tweets van Léon en Sunnyva:

En via Facebook, zoals dit bericht van Marian:

Veel mensen hebben geen goed woord over voor VGZ. Henk mailt: 'Ik wil graag de rekening voldoen voor dit kindje. Als klant van VGZ schaam ik me dat men hier niet normaal mee omgaat.'

Inmiddels is er een oplossing voor Ashley van Breukelen. De gemeente Apeldoorn heeft na intensief contact met VGZ besloten tot het betalen van de rekening uit de bijzondere bijstand.

Reactie gemeente Apeldoorn

Wethouder Johan Kruithof, verantwoordelijk voor de bijzondere bijstand: 'Het gaat hierbij om een situatie waar een gezin een operatie niet kan betalen die medisch noodzakelijk is en waarbij, als die operatie niet wordt uitgevoerd, een kind blijvende schade kan oplopen. Schade die bovendien uiteindelijk tot veel hogere medische en maatschappelijke kosten zal leiden dan de kosten van deze ingreep. Dus natuurlijk moeten deze ziekenhuiskosten worden vergoed maar ik vind het van de gekke dat dit uit de bijzondere bijstand moet komen en niet door de zorgverzekeraar wordt betaald. In een zaak als deze zou ik, als ik zorgverzekeraar was geweest, ervoor gekozen hebben om mij niet achter de regels te verschuilen maar bestuurlijke moed te tonen.

Het baart mij daarbij zorgen dat ik zie dat door de bezuinigingen in de zorg, kwetsbare inwoners in mijn gemeente in de problemen komen en bij de bijzondere bijstand of ons noodfonds moeten aankloppen. Als allerlei zaken zo worden afgewenteld op de bijzondere bijstand, zijn de middelen daarvoor op den duur ontoereikend.'

Reactie VGZ

'Vorige week besteedde Radar aandacht aan een moeder die geen vergoeding kreeg voor de operatie van haar zoontje, waarbij om medische redenen besnijdenis moest plaatsvinden. Vergoeding van deze operaties is door de minister van de basisverzekering uitgesloten.

De operatie is al enige tijd achter de rug en de kosten ervan komen op grond van de wet voor kosten van de moeder. Echter, omdat ze problematische schulden heeft, brengt dit haar op korte termijn in problemen als er geen oplossing komt voor de openstaande rekening.

Schrijnende situatie

De uitzending van Radar TV heeft geleid tot veel reacties en onbegrip voor het standpunt van VGZ dat de operatie niet voor vergoeding in aanmerking komt. We begrijpen die onvrede. In dit geval leidt uitvoering van de wet tot een zeer schrijnende situatie.

Einde aan de onzekerheid

Volgens VGZ is het oplossen van dit soort financiële probleemsituaties primair de verantwoordelijkheid van de gemeente of andere betrokken instanties. We begrijpen dat mevrouw in dit geval zonder passende oplossing in grote financiële problemen komt. Daarom hebben we na overleg met de moeder onderzocht of er op korte termijn een oplossing bereikt kon worden. We hebben daarover de afgelopen week intensief contact gehad met de gemeente.

Inmiddels hebben we begrepen dat de moeder alsnog via de gemeente met succes een beroep kan doen op de Bijzondere Bijstand, zodat ze de rekening kan voldoen. VGZ is blij dat er alsnog een oplossing is gevonden voor de financiële problemen die het gevolg waren van de wettelijke uitsluiting van de operatie.

Wettelijke uitsluiting

De minister en de Tweede Kamer zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de 'verzekerde zorg' die onder de basisverzekering valt. Vergoeding van besnijdenis op medische indicatie is wettelijk uitgesloten van de basisverzekering.

Als zorgverzekeraar zijn we gehouden aan de wet en moeten we voorkomen dat behandelingen die wettelijk zijn uitgesloten, alsnog via een omweg worden vergoed.'

Meer over:

Ook interessant