toggle menu

Gemeentelijke schuldhulp schiet steeds vaker tekort

Gemeentelijke schuldhulp schiet steeds vaker tekort

Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen. Dat komt door onder meer de zware criteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverening.

Naast de strenge criteria die gemeenten hanteren speelt ook het gedrag en de motivatie van de betrokken personen zelf een rol bij het uitblijven van hulp. Dat staat in een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Uitsluitingscriteria

Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken), voor de microfoon van de NOS, moet iedereen die bij een gemeente aanklopt individueel worden bekeken. Klijnsma adviseert mensen die niet geholpen worden naar de gemeenteraad of de ombudsman te stappen.

Volgens de onderzoekers hebben veel gemeenten de schuldhulpverlening de afgelopen jaren anders ingericht en hebben ze (tijdelijke) uitsluitingscriteria opgenomen.Zo worden mensen die geen inkomen hebben of ingeschreven zijn als zelfstandige bij de KvK uitgesloten. Ook mensen die een eerder beroep deden op schuldhulp of in een niet afgeronde scheiding zitten komen niet in aanmerking. Daarnaast zijn veel gemeenten ook gaan screenen op motivatie en vaardigheden.

Begeleiding voor motivatie

Geconcludeerd wordt in het rapport dat het beleid moet worden aangepast en dat schuldenaren intensiever moeten worden begeleid om hun motivatie om het traject vol te houden te vergroten.

Uit cijfers van de NVVK over 2013 blijkt dat er in ons land toen 89.000 aanmeldingen waren voor schuldhulpverlening en in 2012 84.500. De gemiddelde schuld steeg in dat jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro.

Financiële ellende veroorzaakt andere problemen

Joke de Kock van de NVVK spreekt van oneigenlijke gronden waarop mensen worden uitgesloten van schuldhulp. Veel andere problemen komen volgens haar juist voort uit financiële problemen. Zo kunnen die juist weer problemen veroorzaken in het gezin of voor de gezondheid.

Voor het onderzoek zijn de beleidscriteria van 34 gemeenten onderzocht. Ook zijn schuldhulpverleners en schuldenaren ondervraagd.

Individueel bekijken

Op de site van de NOS zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het de bedoeling is dat bij alle mensen die zich melden voor schuldhulp van geval tot geval bekeken wordt wat de gemeente kan doen. Of dat in de praktijk gebeurt, weet de VNG niet, aldus de NOS.

Bron: ANP / NOS

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant