toggle menu

'Gemeenten gaan slecht om met klachten'

'Gemeenten gaan slecht om met klachten'

Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman.

Volgens het rapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' weten burgers niet waar ze moeten aankloppen met hun probleem, schuiven instanties moeilijke gevallen op elkaar af en is de wet- en regelgeving te ingewikkeld. Ook blijven vragen onbeantwoord, wordt de privacy geschonden, is er onvolledige en onjuiste informatie-verstrekking, laat de bejegening te wensen over en worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd.

Ruim 3100 klachten

Sinds januari 2015 is de uitvoering van de zorg, jeugdhulp en de begeleiding naar werk van het Rijk overgegaan naar gemeenten. Sinds die tijd ontving de ombudsman ruim 3100 klachten.

De ombudsman vindt dat de klachtenbehandeling op de leefwereld van de burger moet aansluiten, zonder allerlei juridische en ambtelijke drempels. Hij gaat met zijn bevindingen in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant