Gestresste studenten door lening en prestatiedruk

Gestresste studenten door lening en prestatiedruk

Veel studenten die geld lenen voor hun studie hebben stress door de lening en ervaren grote druk om te presteren. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Volgens het ISO is het voor het eerst dat er een landelijk onderzoek naar de relatie tussen het sociaal leenstelsel en het welzijn van studenten is gedaan. Lenende studenten zijn ten opzichte van niet-lenende studenten vaker extreem vermoeid, emotioneel uitgeput, maken zich vaker zorgen over het krijgen van een burn-out en zien door de hoge kosten vaker af van sociale activiteiten.

Quote
Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel
Tom van den Brink, ISO-voorzitter

563 hbo- en wo-studenten zijn ondervraagd. Van de studenten die lenen zegt 73 procent druk of klachten te ervaren. 40 procent is emotioneel uitgeput en één op de vijf is bezorgd over het krijgen van een burn-out.

'Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden', zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. 'Dat is een grote zorg voor onze samenleving, want achter deze schokkende cijfers zitten echte mensen.'

Door leenstelsel minder ruimte voor sociale activiteiten

Volgens het onderzoek hebben studenten door het leenstelsel ook minder ruimte voor sociale activiteiten en binding met de gemeenschap. In totaal 52 procent van de lenende studenten geeft aan af te zien van sociale- of nevenactiviteiten vanwege de hoge kosten die dergelijke activiteiten met zich meebrengen. 'Ten tijde van hoge prestatiedruk is juist het samen optrekken en het delen van zorgen belangrijk. Dat studenten hier vanwege financiële redenen van afzien is verontrustend.'

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) spreekt volgens het ISO regelmatig over het belang van een gezond studieklimaat, maar weigert de invloed van het leenstelsel publiekelijk in de welzijnsdiscussie te betrekken. 'De bal ligt nu bij de minister om te erkennen dat lenen, naast vele andere factoren, meespeelt bij de ervaren prestatiedruk en psychische klachten bij studenten. Iedereen is gebaat bij een eerlijk debat'.

Bron: ANP

Ook interessant