Gezondheidsinspectie verscherpt toezicht op woonzorgcentrum

Gezondheidsinspectie verscherpt toezicht op woonzorgcentrum

De gezondheidsinspectie heeft woonzorgcentra in de provincies Utrecht en Limburg onder verscherpt toezicht gesteld. Ze heeft onder meer zorgen over de veiligheid van de zorg voor de ongeveer 130 senioren die in de Amandelhof in Zeist wonen, van wie een aantal kampt met dementie.

De zorgverleners zijn niet altijd deskundig genoeg en ook onvoldoende op de hoogte van de behoeften van de cliënten. Verder wisselt het personeel op de afdelingen voor mensen met dementie nogal vaak. De inspectie heeft ook 'onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het bestuur de kwaliteit en veiligheid van zorg stimuleert'.

Bewust van de tekortkomingen

Het bestuur is zich volgens de inspectie wel bewust van de tekortkomingen en probeert de situatie al enige tijd te verbeteren. De inspectie wil niettemin extra druk op de ketel, temeer omdat Amandelhof de afdeling met verpleeghuiszorg wil uitbreiden.

'Persoonsgerichte, veilige en goede zorg'

De inspectie heeft ook twee locaties van Stichting Proteion in Limburg onder verscherpt toezicht gesteld, De Wachtpost in Venlo en Hornerheide in Horn. Ook hier wonen ouderen met dementie en moet de situatie beter worden omdat er onvoldoende kennis over de zorg aan de cliënten is. Er is ook te weinig continuïteit in de teams.

De inspectie zegt dat het management en de raad van bestuur de situatie bij de twee locaties onvoldoende in beeld hebben. 'Proteion moet zich meer inspannen om daar persoonsgerichte, veilige en goede zorg te leveren.'

Bron: ANP

Ook interessant