Gezondheidsraad: ook boostervaccins voor 60-minners van oud naar jong

Gezondheidsraad: ook boostervaccins voor 60-minners van oud naar jong

Ook bij de boosterprikken tegen corona voor volwassenen jonger dan 60 moet de volgorde van oud naar jong worden gehandhaafd. Dat zegt de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet. Het mag niet uitmaken wat voor vaccin ze eerder hebben gehad. De raad adviseert verder de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna te gebruiken als booster, ongeacht het vaccin dat eerder is toegediend.

De eerder toegediende prikken van AstraZeneca en Janssen geven wel een iets lagere bescherming dan Pfizer en Moderna, maar de verschillen zijn niet groot en het voorrang geven van de ene groep boven de andere kan vertraging opleveren in de boostercampagne, vreest de raad.

Voorrang voor 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel

Het kabinet heeft besloten dat ook mensen beneden de 60 een inenting tegen Covid-19 kunnen krijgen. Ze moeten wel wachten totdat 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact zijn geprikt.

'Vaccins bieden nog steeds goede bescherming tegen ernstige ziekte'

Alle vaccins bieden volgens de raad nog steeds wel een goede bescherming tegen ernstige ziekte, maar de organisatie ziet aanwijzingen dat die bescherming 'wel wat' terugloopt. 'Nu het aantal besmettingen hoog is, neemt ook het risico toe dat gevaccineerden onder de 60 jaar ernstig ziek worden.'

Vaccins werken even goed bij verschillende groepen

De raad ziet ook geen aanleiding om in de prikvolgorde rekening te houden met mensen die al een andere aandoening hebben. 'Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat de werking van de vaccins minder goed is bij bepaalde groepen, met uitzondering van de mensen met een ernstige immuunstoornis. Zij hebben om die reden al een derde prik gekregen.'

Bron: ANP

Ook interessant