GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht informatie bij overplaatsingen

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht informatie bij overplaatsingen

GGZ Nederland pleit voor een automatische overdracht van informatie bij het overplaatsen van patiënten van de ene naar de andere instelling. 'Op die manier beschikt de ontvangende instelling over voldoende gegevens om een goede risico-inschatting te maken en daarnaar te handelen', stelt de koepelorganisatie in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De uitwisseling van informatie is volgens GGZ Nederland een hardnekkig probleem. In de forensische zorg wordt met verschillende partijen samengewerkt, zoals gevangenissen, de reclassering en zorgaanbieders. 'Voor het optimaal functioneren van deze keten is de overdracht van informatie van cruciale betekenis', aldus de organisatie.

Het 'gruwelijke lot' van Anne Faber heeft volgens GGZ Nederland grote impact op alle medewerkers in de forensische zorg. Dat geldt ook voor Reclassering Nederland. 'Het is goed dat dit trieste incident is onderzocht door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Onderzoeksraad voor Veiligheid en dat nu alle feiten op tafel liggen', aldus de reclassering.

Bron: ANP

Ook interessant