toggle menu

'Groei zorguitgaven kan koopkracht beïnvloeden'

'Groei zorguitgaven kan koopkracht beïnvloeden'

Het bedrag dat de overheid aan zorg uitgeeft, stijgt zo snel dat het andere uitgaven dreigt te verdringen. De Raad van State schrijft dat dinsdag in zijn advies op de Miljoenennota voor volgend jaar. 'Zonder verder ingrijpen zal de groei van de zorguitgaven (4,1 procent per jaar) de komende jaren veel hoger zijn dan de voorziene economische groei', waarschuwt het adviesorgaan. Dat heeft onder meer gevolgen voor de koopkracht. Het blijft daarom noodzakelijk de groei van de zorguitgaven goed in de gaten te houden 'en zo mogelijk te begrenzen'.

De Raad van State wijst er verder op dat het kabinet de werkenden 'dubbel raakt' door extra geld beschikbaar te stellen voor de koopkracht van ouderen. Werkenden betalen namelijk voor de reparatie, waardoor hun eigen koopkracht lager uitvalt. Volgens de Miljoenennota trekt het kabinet volgend jaar 425 miljoen uit om de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te verbeteren.

Niet te optimistisch over Nederlandse economie

In zijn advies probeert de Raad van State de optimistische verwachtingen over de Nederlandse economie te temperen. 'De Nederlandse economie groeit. De vooruitzichten op korte termijn zijn positief. Maar Nederland staat voor grote opgaven.' De Raad wijst op internationale afspraken over defensie-uitgaven en over het klimaat en op hervormingen van onder meer arbeidsmarkt en pensioenen die nodig zijn. Die zullen leiden tot fors hogere uitgaven en een groter beslag op de overheidsmiddelen, aldus het adviesorgaan.

Ook moet de overheid er rekening mee houden dat de roep om koopkrachtverbetering zal toenemen nu de economie groeit. Er kan dus wel eens minder geld beschikbaar zijn dan gedacht, vreest de Raad van State.

Bron: ANP / Raad van State

Ook interessant