toggle menu

Groot tekort aan studentenwoningen

Groot tekort aan studentenwoningen

Er is in Nederland een groot tekort aan studentenwoningen, terwijl die ook nog eens veel te duur zijn, concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar aanleiding van de donderdag verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

'Het is voor studenten bijna onmogelijk om een kamer te krijgen, als ze al een kamer kunnen vinden is deze vaak onbetaalbaar. Daarom moeten er studentenwoningen worden bijgebouwd', aldus de studentenvakbond. Volgens de organisatie is er nu al een tekort van ruim 40.000 studentenwoningen.

'Er moet flink worden bijgebouwd' 

Volgens Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting, neemt het aantal internationale studenten In Nederland de komende acht jaar met zo'n 32.000 toe, ofwel met meer dan 30 procent. 'Zij hebben een acute huisvestingsbehoefte. Er zal dus flink bijgebouwd en verbouwd moeten gaan worden', zegt een woordvoerder. Ook het aantal Nederlandse studenten aan universiteiten groeit de komende jaren, waardoor de vraag naar woningen toeneemt.

Delft en Wageningen zijn volgens Kences uitschieters qua populariteit onder studenten uit het buitenland. Maar ook Amsterdam en Utrecht zijn in trek.

Meer internationale studenten 

De LSVb vindt dat onderwijsinstellingen en woningcorporaties er rekening mee moeten houden dat steeds meer internationale studenten voor hun hele studie in Nederland blijven. 'Tijdelijke contracten en vormen van shortstay helpen daardoor deze doelgroep maar tijdelijk, na een jaar moeten ze hun kamer uit.'

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft (51 procent) van de thuiswonende en driekwart (76 procent) van de uitwonende Nederlandse studenten een studieschuld heeft opgebouwd van gemiddeld respectievelijk 8400 en 17.300 euro.

Kijk onze livestream over studentenkamers 

Bron: ANP

Ook interessant