toggle menu

'Helft pgb-houders snapt pgb niet'

'Helft pgb-houders snapt pgb niet'

Meer dan de helft van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) die in 2013 en de eerste helft van 2014 zijn gecontroleerd, gebruikt dit zorggeld onjuist.

Fouten in administratie

Dat blijkt uit bezoeken van zorgkantoren bij 14.570 huishoudens die extra zorg nodig hebben. Dit wil overigens niet zeggen dat hier sprake is van fraude. Het gaat geregeld om mensen die de pgb-regeling niet begrijpen en daardoor bijvoorbeeld fouten maken in hun administratie.

Vermoeden van fraude

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar zorgfraude. Bij 7 procent van de huisbezoeken was er wel een vermoeden van fraude, maar het is nog niet duidelijk hoe vaak dat vermoeden terecht was.

De pgb-situatie is sinds 1 januari van dit jaar veranderd en minder fraudegevoelig, omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als extra controleur optreedt tussen pgb-houder en zorgkantoor van de zorgverzekeraar. De uitbetaling kende overigens zeker begin dit jaar grote problemen.

Bron: ANP

Ook interessant