toggle menu

Het centraal eindexamen gaat niet door, wat nu?

Het centraal eindexamen gaat niet door, wat nu?

Vanwege het coronavirus is besloten het centraal eindexamen te schrappen. Als scholieren de schoolexamens met succes afronden, krijgen ze een volwaardig diploma. Normaal gesproken telt het schoolexamen slechts voor de helft mee en maakt het centrale examen de andere helft van het cijfer uit. 
 

Schoolexamens zijn voor een deel al afgenomen bij de scholieren. Voorafgaand aan het centrale examen maken scholieren door het laatste en een na laatste jaar heen toetsen die meetellen voor het schoolexamencijfer. De schoolexamens die nog niet afgenomen zijn, mogen scholen zelf inplannen tot 1 juni. 

Schoolexamens worden door de docenten zelf gemaakt. Centrale examens zijn voor iedere leerling van elke middelbare school hetzelfde. Deze examens worden opgesteld door het College voor Toetsen en Examens.  

Praktische en digitale examens voor vmbo-leerlingen gaan niet door. Ook examens in het volwassenenonderwijs worden geschrapt. Examens voor leerlingen in het speciaal onderwijs, de staatsexamens, gaan vooralsnog door. Deze starten pas later, namelijk halverwege juni.  

Schoolexamens buiten schoolgebouwen

Minister Slob benadrukt dat de schoolexamens zoveel mogelijk afgenomen moeten worden via alternatieve mogelijkheden waar geen fysieke aanwezigheid voor nodig is. Als het echt niet anders kan, kunnen scholieren voor deze tentamens wel naar school toe. Minister Slob wil dat deze examens zoveel mogelijk naar achteren verplaatst worden.

Herkansingsmogelijkheden

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om te herkansen. Ook kunnen leerlingen in beroep gaan tegen resultaten. De voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen om in beroep te gaan, is nog niet duidelijk. Herkansingen zullen na 6 juni worden ingepland, later wordt bekend gemaakt hoe de herkansingen er precies uit zullen zien. De definitieve slaag-zakregeling wordt ook later bekend gemaakt.  

Diploma's

De diploma’s die worden uitgegeven, zijn volwaardige diploma’s. Ook leerlingen die in het buitenland willen gaan studeren zullen geen problemen ondervinden, zegt minister Slob.  

Inschrijving voor vervolgopleiding

De aanmeldingsdeadline voor vervolgonderwijs is een maand opgeschoven, zodat leerlingen langer de tijd hebben om een studiekeuze te maken. Voor het mbo is de nieuwe datum vastgesteld op 1 mei, voor de hogescholen en universiteiten wordt de deadline 1 juni. 
 

Ook interessant