'Het wordt onveiliger op de weg ondanks afname verkeer door coronavirus'

'Het wordt onveiliger op de weg ondanks afname verkeer door coronavirus'

De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat het rustiger op de weg is. Het aantal ongelukken neemt af, maar het wordt niet veiliger op de weg. Uit recente ongevallencijfers van verkeerskundig ICT-bedrijf VIA en de politie blijkt dat ongelukken vaker fataal aflopen. Ook vallen er meer gewonden.
 

'Het verkeer is anders dan normaal, maar niet minder gevaarlijk', zegt landelijk projectleider Infrastructuur Paul Broer. Zelf had hij niet voorzien dat de weg onveiliger zou worden. Er is minder verkeer en er zijn minder ongevallen, maar het aantal slachtoffers neemt juist toe. 

Files

Uit cijfers van verkeerskundig ICT-bedrijf VIA en de politie blijkt dat de files zijn verdwenen sinds de invoering van de coronamaatregelen. Het aantal ongevallen halveerde in vergelijking tot de jaren 2017 tot en met 2019. Wel zijn er veertien procent meer slachtoffers per ongeval dan in de afgelopen drie jaar.

Oorzaak van de toename

De precieze oorzaak van de toename van het aantal slachtoffers is nog niet gevonden, maar er hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Een aantal zaken vallen volgens Broer op. Zo zijn meer fietsers, voetgangers en kinderen het slachtoffer van verkeersongelukken. Toen het gemotoriseerde verkeer enorm terugviel, zijn kinderen meer buiten gaan spelen en zijn mensen meer gaan fietsen.  

Motorrijders en bestelbusjes

In ieder voorjaar zijn er bij mooier weer meer ongevallen met motorrijders in het weekend. Dit jaar is deze toename wederom terug te zien, zelfs nog meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn er meer ongevallen met bestelauto's. Broers verklaart dit door het toegenomen aantal online bestellingen: bestelauto's maken hierdoor meer kilometers. 

Jonge automobilisten

Onder jonge automobilisten is het aantal ongelukken volgens Broers gestegen. In de leeftijdsgroep van achttien tot twintig jaar is er een bijzondere stijging te zien. In deze leeftijdsgroep is een toename van het aantal innames van rijbewijzen door extreme snelheidsovertredingen gesignaleerd. Het zou kunnen dat de rustige wegen door deze groep worden aangegrepen om erg hard te gaan rijden. 

Meer oplettendheid gevraagd

Volgens Broers wordt daarentegen juist meer oplettendheid van weggebruikers gevraagd in coronatijd. De basisscholen gaan weer open en mede daardoor gaan meer mensen de straat op. Dat heeft ook effect op het verkeer. Juist nu moeten mensen blijven opletten.

Bron: Politie.nl

Ook interessant