Hoe nu verder na de pgb-regeling?

Hoe nu verder na de pgb-regeling?

Op het moment krijgen 130.000 Nederlanders een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is een soort subsidie voor gehandicapten en chronisch zieken om zelf hun zorg te organiseren. De regeling is de laatste jaren explosief gegroeid en kost nu 2,3 miljard per jaar. Het kabinet wil er voor 2015 700 miljoen op besparen.

Hieronder een samenvatting van de voorstellen. 

  • De regeling blijft bestaan voor 10 procent van de gebruikers, dus ongeveer 13.000 mensen. Hun problemen zijn zo groot dat ze tot een inrichting toegelaten zouden kunnen worden. Door de hulp die ze zelf hebben georganiseerd, kunnen ze zelfstandig blijven wonen. De pgb-regeling wordt voor deze groep in 2014 als recht verankerd in de wet. Ze krijgen er bovendien 5 procent aan budget bij.
  • Voor vrijwel alle mensen die nu gebruik maken van een pgb verandert er tot 1 januari 2014 niets. Voor nieuwe aanvragers gelden de nieuwe regels per 1 jauari volgend jaar.
  • Van de groep van 117.000 mensen die hun pgb verliezen, zal naar schattingen van het ministerie van VWS ongeveer een derde (39.000 personen) geen nieuwe aanvraag voor zorg indienen.
  • Het ministerie van Volksgezondheid schat dat per 2012 3500 chronisch zieken/gehandicapten per jaar in aanmerking komen voor een nieuwe vergoedingsregeling. In 2013 zal dat aantal volgens het ministerie verdubbeld zijn tot 7000 mensen. Ze komen uitsluitend in aanmerking als reguliere zorginstellingen hen niet de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Volgens de staatssecretaris krijgen mensen de regeling alleen als ze per week tien uur zorg of meer nodig hebben.
  • Een deel van de mensen die hun pgb verliezen, kan volgens het ministerie van Volksgezondheid, terecht bij gemeenten. Die worden immers per 2013 verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een handicap/beperking. De staatssecretaris verwacht ook dat patiënten die hun pgb hebben verloren, in de toekomst terecht kunnen bij de reguliere zorginstellingen. Die moeten veel creatiever worden in het helpen van mensen, ook buiten de muren van de instelling, ook buiten kantooruren. De staatssecretaris wil het bovendien voor kleine zelfstandigen gemakkelijker maken om programma's op te zetten voor gehandicapten en chronisch zieken die buiten instellingen wonen. Ze stelt hiervoor een subsidiepot beschikbaar.
  • Cliënten kunnen onder voorwaarden mantelzorgers (dat zijn bijvoorbeeld familieleden die veel zorg aan een naaste geven) betaald inzetten voor hun zorgvraag.

Bron: ANP

Ook interessant