Hoge Raad oordeelt vandaag over spaartaks

Hoge Raad oordeelt vandaag over spaartaks

De Hoge Raad beslist vrijdag of de zogeheten vermogensrendementsheffing op spaargeld wel door de beugel kan. De Bond voor Belastingbetalers voert al jaren een juridische strijd omdat deze spaartaks gebaseerd zou zijn op een onrealistisch fictief rendement. Volgens de belangenorganisatie komt de kwestie nu voor het eerst als collectieve zaak voor de hoogste rechter van het land.

Steen des aanstoots is de veronderstelling dat mensen met veel spaargeld een rendement van 4 procent kunnen halen. Over dat fictieve rendement is vervolgens 30 procent belasting geheven.

Kern van het betoog in deze zaak over de jaren 2013 tot en met 2016 is dat een rendement van 4 procent onmogelijk haalbaar is met beleggingen met weinig risico, zeker door de al jaren lage rente in Europa. Doordat de fiscus daar toch een fikse heffing voor rekent, zou inbreuk worden gemaakt op het eigendomsrecht zoals beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

'Geen sprake van schending van het verdrag'

De advocaat-generaal ging begin dit jaar overigens niet mee in die redenering van de Bond voor Belastingbetalers. Volgens de belangrijke adviseur van de Hoge Raad zou er pas sprake zijn van schending van het verdrag als het fictief rendement onhaalbaar is met alle mogelijke beleggingsvormen, dus ook investeringen in vastgoed of aandelen. Over die kwestie zouden gerechtshoven zich dan opnieuw moeten buigen.

Oordeel: Hoge Raad uit bezwaren over spaartaks

De Hoge Raad heeft bezwaren over de vermogensrendementsheffing op spaargeld. Zonder veel risico te nemen was het voor belastingplichtigen in 2013 en 2014 met hun spaargeld niet haalbaar om een zogeheten fictief rendement van 4 procent te behalen, stelt de hoogste rechter. De Belastingdienst moet de bezwaren gaan afwikkelen.

Wat de conclusies van de Hoge Raad precies betekenen voor individuele belastingbetalers, is onduidelijk. Dat hangt er ook van af of mensen zijn geconfronteerd met een zogenoemde buitensporig zware last. Om dat te bepalen zou ook moeten worden gekeken naar het belastingtarief van 30 procent en de situatie kan sterk van persoon tot persoon verschillen. Dit soort individuele toetsen vallen buiten het bereik van de gevoerde massaalbezwaarprocedures.

Hoge Raad benadrukt incorrect stelselniveau

De Bond voor Belastingbetalers reageert verheugd, ondanks dat belastingbetalers door de uitspraak niet direct geld terug kunnen zien van de fiscus. De belangenbehartiger vindt het vooral belangrijk dat de Hoge Raad heeft gezegd dat de spaartaks, ook wel box 3-heffing genoemd, op stelselniveau eigenlijk niet klopte.

Bond: herziening box 3 moet snel gerealiseerd worden

In de komende weken buigt de Bond zich nog over de vraag of deze uitspraak moet worden voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook werkt de organisatie aan procedures tegen de spaartaks in andere jaargangen dan 2013 en 2014. In 2017 is de wet op dit vlak wat aangepast.

Het dossier ligt in de politiek nog steeds gevoelig. 'Nu weet iedere belastingbetaler dat het veronderstelde rendement van 4 procent voor de circa 3 miljoen box 3-belastingplichtigen de werkelijkheid geenszins benadert', benadrukt de Bond. 'Wij zien deze uitspraak als een aansporing voor de Tweede Kamer en het kabinet om de herziening van box 3, zoals vastgelegd in het regeerakkoord Rutte 3, in hoog tempo te realiseren.'

Belastingdienst gaat vonnis bestuderen

De Belastingdienst zegt het vonnis te zullen bestuderen, evenals verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën). 'We gaan kijken wat deze uitspraak precies betekent', aldus de bewindsman.

In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een nieuwe spaartaks zou gaan uitwerken, gebaseerd op het rendement dat spaarders daadwerkelijk behalen op hun vermogen. Snel meldde evenwel eerder dit jaar dat daar zo veel haken en ogen aan zitten, dat het plan op de lange baan wordt geschoven.

De Bond zegt het nieuwe vonnis te zien als 'een aansporing voor de Tweede Kamer en het kabinet' om alsnog met spoed werk te maken van een herziening. Snel vindt het evenwel te vroeg om daar al uitspraken over te doen.

Bron: ANP

Ook interessant