Hoge Raad stelt arbeidsongeschikte werknemer in ongelijk

Hoge Raad stelt arbeidsongeschikte werknemer in ongelijk

Heeft de arbeidsongeschikte werknemer Rob Schouw recht op een premievrije opbouw van zijn pensioen en een WAO-hiaatuitkering? Nee, oordeelt de Hoge Raad in een vonnis. De arbeidsongeschikte werknemer kan naar zijn centjes fluiten.

Rob Schouw had een akkefietje met zijn voormalig werkgever Bose en de pensioenverzekering van Zwitserleven. Rob trad in 2000 in dienst en hij was voor zijn pensioen verzekerd bij Zwitserleven. Op 1 maart 2003 wordt Rob volledig arbeidsongeschikt door ernstige hartklachten en twee maanden later op 1 mei 2002 wordt zijn arbeidscontract bij Bose ontbonden. Op 2 maart 2004 krijgt Rob via het UWV een WAO-uitkering toegekend, omdat hij is afgekeurd en niet meer kan werken. Op 2 maart 2006 zit Schouw met een WAO-hiaat: zijn vervolguitkering is lager dan de loondervingsuitkering. 

Recht op vergoeding

Schouw is er van overtuigd dat hij recht heeft op een vergoeding van zijn WAO-hiaat door de afgesloten verzekering in zijn pensioen. Hij ziet dit als een rechterlijke dwaling. Ook vindt hij dat hij vanaf 1 maart 2003 recht heeft op een premievrije opbouw van zijn ouderdomspensioen. Rob mailt Radar met zijn noodkreet en verslaggever Fons Hendriks gaat in 2021 langs bij de geëmotioneerde Rob Schouw.

Uitspraak Hoge Raad in nadeel consument

Rob is - na twee eerder verloren rechtszaken - uiteindelijk naar de Hoge Raad gestapt. Deze rechter deed uitspraak in het nadeel van de consument. Volgens de Hoge Raad heeft Schouw geen recht op een WAO-hiaatuitkering. Op zijn eerste ziektedag (1 maart 2003) had Rob nog geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en was er geen sprake van een WAO-hiaat. En door het beëindigen van zijn dienstverband op 1 mei 2003 is het recht op een WAO-hiaatverzekering komen te vervallen. Officieel had Rob pas per 2 maart 2004 recht op een WAO-uitkering en toen was hij niet meer in dienst en ook geen betalend deelnemer meer van de pensioenregeling bij Zwitserleven.

Rob Schouw wordt door de Hoge Raad veroordeeld in de kosten van cassatie, een bedrag van ruim 3000 euro. 

Meer over:

Ook interessant