Hoge schulden? 'Geef mensen meer tijd om een goedkoper huis te vinden'

Hoge schulden? 'Geef mensen meer tijd om een goedkoper huis te vinden'

Mensen met hoge schulden, op wier inkomen beslag is gelegd, moeten langer de tijd krijgen om een goedkoper huis te vinden als hun woonlasten te hoog zijn. Nu krijgen mensen in deze situatie zes tot twaalf maanden lang een hogere 'beslagvrije voet': het bedrag dat ze maandelijks nodig hebben om rond te komen. Maar deze regel 'strookt niet met de situatie op de woningmarkt', aldus uitkeringsinstantie UWV. De organisatie ziet het liefst dat de termijn helemaal wordt geschrapt.

Alleen bij mensen met problematische schulden wordt beslag gelegd op het inkomen. Dit gebeurt nadat een schuldeiser de schuld heeft overgedragen aan een deurwaarder en het de deurwaarder niet lukt een betalingsregeling te treffen. Als beslag wordt gelegd, gaat een deel van het inkomen (bijvoorbeeld het salaris) eerst naar de deurwaarder. Maar er mag geen beslag worden gelegd op het volledige inkomen: mensen houden recht op een bepaald bedrag, berekend op basis van persoonlijke gegevens zoals inkomen, zorgkosten en toeslagen.

In zes maanden een goedkopere woning vinden: 'Niet meer reëel'

Als de woonlasten te hoog zijn, houden mensen normaal gesproken zes maanden lang recht op een hoger bedrag. In die tijd moet de schuldenaar op zoek naar een goedkopere woning, zodat hij of zij maandelijks een groter deel van de schuld kan aflossen. In sommige omstandigheden wordt de termijn verlengd tot een jaar. 'Maar deze termijn en mogelijk ook (veel) langere termijnen zijn met de huidige woningmarkt niet (meer) reëel', meldt het UWV in een rapport over de uitvoering van sociale regelingen. 'De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn (zeer) lang en goedkope koopwoningen zijn niet tot nauwelijks beschikbaar.'

Over een versoepeling van deze regels wordt nu 'op constructieve wijze' overlegd, aldus de uitkeringsinstantie.

Bron: ANP

Ook interessant