Huur sociale woningen stijgt dit jaar niet

Huur sociale woningen stijgt dit jaar niet

De huren van woningen in sociale huursector gaan dit jaar niet omhoog. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten naar aanleiding van een wens van de Tweede Kamer, schrijft ze in een brief aan beide Kamers.

Woningen in de sociale sector hebben een maximale kale huurprijs van bijna 740 euro per maand. Het gaat niet alleen om huren van woningcorporaties maar ook om particuliere verhuurders en bedrijven, dus ook om kamers en bijvoorbeeld woonwagens. De maatregel zal de huurder, afhankelijk van de hoogte van de huur, gemiddeld 6 euro per maand schelen, schrijft de minister. 

Eerder bepaalde het kabinet dat de jaarlijkse sociale huurverhoging beperkt wordt tot inflatie plus 1 procent. Veel partijen vonden dit nog te hoog, omdat de stijging dan alsnog op 3,5 procent kan uitkomen.

Toch een uitzondering

De motie is aangenomen, maar er is een uitzondering: de huur van een sociale woning mag wél worden verhoogd als de woning verduurzaamd is. In de kamerbrief als reactie op het verzoek om de huurprijzen in de sociale sector bevriezen, leest het: 'Indien een woning verbeterd is, bijvoorbeeld door verduurzaming, is het wel mogelijk dat de huurder een daaraan verbonden huurverhoging krijgt.'

Bevriezing kost woningcorporaties 180 miljoen, ten koste van nieuwbouw

De bevriezing zal de woningcorporaties naar schatting 180 miljoen euro kosten en de andere verhuurders mogelijk 85 miljoen euro. Gevolg is dat de corporaties minder geld overhouden om te investeren in nieuwbouw, omgerekend circa 15.000 nieuwbouwwoningen. De minister zal daarvoor voor de corporaties de zogeheten verhuurderheffing, een jaarlijkse belasting, verlagen. Het kabinet maakt daar 200 miljoen euro voor vrij. Er worden nog ander manieren gezocht om de kosten te dekken.

Aangenomen motie eerder twee keer door Ollongren geweigerd

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. Een meerderheid in de Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in de sociale sector in 2020. Aanleiding hiervoor was de coronacrisis, waardoor veel mensen met lagere inkomens in de knel zouden komen, was de veronderstelling.

Ook hier was de SP de initiatiefnemer. Ollongren weigerde toen twee keer een aangenomen motie hierover uit te voeren. Uiteindelijk nam de senaat een motie van afkeuring aan tegen de minister om haar huurbeleid, een zeer zeldzaam fenomeen in de Eerste Kamer.

 

Bron: ANP

Ook interessant