Huurders minder vaak huis uitgezet

Huurders minder vaak huis uitgezet

Er waren vorig jaar meer huurders met betalingsachterstanden. Desondanks is het aantal huisuitzettingen afgenomen. Woningcorporaties spannen zich in om huurders in hun huizen te laten wonen. Dit blijkt uit cijfers die Aedes, de koepel van de woningcorporaties, woensdag heeft gepubliceerd.

Betalingsachterstand

Huurders hadden eind vorig jaar een betalingsachterstand van in totaal 350 miljoen euro. Het aantal gevallen waarbij de rechter huisuitzetting goedkeurde, is met 2 procent toegenomen. Die 23.500 vonnissen zijn echter lang niet allemaal uitgevoerd.

Betalingsregeling

Corporaties proberen een oplossing te vinden voor huurders in financiële problemen, zoals een betalingsregeling. Zo kon in zeven van de tien gevallen huisuitzetting alsnog worden voorkomen. Het aantal huisuitzettingen is daardoor gedaald tot 5900. Dat is 15 procent minder ten opzichte van 2013.

Huisbezoeken

De cijfers zijn gebaseerd op een enquête van Aedes onder 180 woningcorporaties. Die sloten met 58.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. En om het snel oplopen van huurschuld te voorkomen, doen woningcorporaties veel aan preventie. Ze leggen huisbezoeken af, bellen de huurders en verwijzen door naar hulpverleningsinstanties.

Afspraak met sociale dienst

Ook sluiten corporaties convenanten af met onder meer gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening. Zo kan bij huurders die slecht met geld om kunnen gaan, met de sociale dienst worden afgesproken dat de gemeente de huur rechtstreeks aan de woningcorporatie overmaakt en het bedrag in mindering wordt gebracht op de uitkering.

Ondanks alle inspanningen om een regeling te vinden, leveren huurders in 7 procent van de gevallen van een rechterlijke uitspraak over huisuitzetting de sleutel in. In 4 procent van de gevallen vertrekt de huurder zomaar, zonder overleg. In 2014 waren er ongeveer 1100 van deze zogenoemde 'Noorderzonnen', aldus Aedes.

Bron: ANP

Ook interessant