IGJ moet veiligheidswaarschuwingen implantaten inzichtelijk maken

IGJ moet veiligheidswaarschuwingen implantaten inzichtelijk maken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet ervoor zorgen dat veiligheidswaarschuwingen over implantaten die bij de inspectie bekend zijn inzichtelijk op de website te vinden zijn, met een duidelijke link naar het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Dat is een van de drie uitkomsten van het debat over Implant Files, dat afgelopen donderdag plaatsvond. In het debat zelf zei de minister al dat het melden van incidenten met implantaten ook verplicht wordt voor artsen.

Op 26 maart werd er gestemd over de moties die afgelopen donderdag werden ingediend. Drie moties werden aangenomen.

Verslag over gesprekken tussen IGJ en notified body's

De regering moet ook het voortouw nemen in het nader uitwerken van regels voor klinisch onderzoek naar bepaalde typen implantaten. Tot slot moet de regering de capaciteit van notified body's in Nederland goed in de gaten houden en de Europese samenwerking stimuleren, zodat de notified body's goed toezicht kunnen houden op medische hulpmiddelen. De Tweede Kamer wil twee keer per jaar, of vaker als daar aanleiding voor is, op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van gesprekken tussen de IGJ en notified body's.

Een notified body is door de overheid aangewezen keuringsinstituut dat van producten moet bekijken of zij aan de (Europese) richtlijnen voldoen.

Lees meer over de moties van afgelopen donderdag

Alles over de Implant Files bij elkaar

Ook interessant