toggle menu

'ING investeert nog steeds miljarden in fossiele energiebedrijven'

'ING investeert nog steeds miljarden in fossiele energiebedrijven'

ING investeert nog altijd miljarden in fossiele energiebedrijven en heeft geen duidelijke plannen om de broeikasgasuitstoot van zijn financieringen te verminderen. Die klacht uiten Greenpeace, Oxfam Novib, Milieudefensie en BankTrack maandag.

De milieu- en ontwikkelingsorganisaties hebben een klacht over ING ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP). Dat onderzoekt of bedrijven zich houden aan richtlijnen van de OESO, de organisatie van westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die stellen dat bedrijven duidelijk dienen te rapporteren hoeveel broeikasgasuitstoot ze veroorzaken en actief proberen hun uitstoot terug te dringen.

'Focus op uitstoot eigen bedrijfsvoering'

'ING doet dit wel voor de uitstoot van haar eigen bedrijfsvoering, maar niet voor de broeikasgasuitstoot van de bedrijven en projecten die zij financiert', aldus de organisaties. 'Juist die uitstoot is enorm.'

De organisaties roepen bestuursvoorzitter Ralph Hamers op om tijdens de aandeelhoudersvergadering met concrete toezeggingen te komen over de manier waarop de klimaatimpact van de financieringen van ING wordt verkleind.

'Voorbarige en onnodige melding'

ING laat in een reactie alvast weten de melding bij het NCP 'voorbarig en onnodig' te vinden. 'Het toerekenen van CO2-uitstoot naar een opwarmingsscenario is belangrijk. Maar er bestaat momenteel geen internationale standaard voor betrouwbare en vergelijkbare data. Daardoor kan ING de gevraagde gegevens niet leveren of publiceren', zo verklaart de bank, die daarbij benadrukt wel veel aandacht te hebben voor klimaatverandering.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant