toggle menu

'Kabinet vergeet groen gas in klimaatakkoord'

'Kabinet vergeet groen gas in klimaatakkoord'

Het kabinet is groen gas vergeten in het vorig week gepresenteerde klimaatakkoord. Volgens leverancier van schone brandstoffen PitPoint wordt de biobrandstof door het kabinet te weinig als concrete oplossing gezien voor het halen van de klimaatdoelen.

'De kosten van gas worden over aanzienlijke tijd al verhoogd. Dat is te begrijpen door het hele aardgasdossier en het terugdringen van gebruik van aardgas maar het is gek dat groen gas daar nu ook de dupe van dreigt te worden', zegt directeur van PitPoint Marja Versleijen. 'Wij zijn voor elektrisch rijden maar we moeten ons niet blind staren op één techniek.'

Groen gas vermindert CO2-uitstoot

Door het gebruik van groen gas worden jaarlijks 2 miljard dieselkilometers vermeden, stelt het bedrijf. Dat is goed voor een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot met 0,4 megaton en 400 ton wat betreft stikstofdioxide. Het kabinet besloot evenwel de accijns op fossiel gas, en daarmee ook op groen gas, de komende jaren stapsgewijs met 10 cent per kubieke meter te verhogen.

PitPoint houdt zich bezig met de bouw, exploitatie en het onderhoud van tankstations voor lng, cng, groen gas, waterstof en elektrische laadpunten.

Radar Extra - Van gas los

Nederland heeft nog een lange weg te gaan om de klimaatdoelen te halen. Antoinette Hertsenberg praat met wetenschappers die uitleggen waarom het niet vijf voor twaalf is maar vijf over twaalf.  En ze bezoekt dappere burgers, mensen die niet wachten op langzaam overheidsbeleid en de perfecte omstandigheden maar gewoon vandaag hun woning verduurzamen en de gaskraan voor altijd dicht draaien. De uitzendingen vind je hier:

Radar Extra - Van gas los

Bron: ANP

Ook interessant