toggle menu

Kabinet wil nieuw systeem pensioenopbouw

Kabinet wil nieuw systeem pensioenopbouw

De zogenoemde 'doorsneesystematiek' voor pensioenopbouw moet worden afgeschaft, vindt het kabinet. Volgens deze systematiek betaalt oud en jong bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw.

Verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft maandag in haar Hoofdlijnennota dat het kabinet meer maatwerk en keuzemogelijkheden wil en heeft verschillende varianten in gedachten.

Niet fair

De doornseesystematiek is volgens Klijnsma 'niet fair, omdat de premie die een jongere inlegt in werkelijkheid meer pensioen opbrengt dan de premie die een oudere collega afdraagt. De premie van de jongere kan immers langer renderen.'

Jongeren

'Dit tast het draagvlak voor het stelsel aan. Steeds meer jongeren vinden dat ze, vergeleken met de opbouw die ze krijgen, te veel betalen voor hun pensioen. Of dat de werkgever er te veel voor betaalt, zodat er voor hen minder loon resteert. Door de vergrijzing kunnen jongeren van nu er bovendien niet op rekenen dat zijzelf, als zij ouder worden, in dezelfde mate 'gesubsidieerd' zullen worden door een volgende generatie jongeren.'

Veranderde arbeidsmarkt

Ook belemmert de systematiek de mogelijkheid van meer eigen keuzes binnen de pensioenregelingen. Het systeem staat bovendien op gespannen voet met de veranderde arbeidsmarkt, schrijft Klijnsma. 'Levenslang dezelfde werkgever maakt steeds meer plaats voor flexibelere arbeidspatronen.'

Update 16:41 uur: positieve reacties

Belangenorganisaties en politieke partijen zijn in hun eerste reactie positief over de Hoofdlijnennota van het kabinet over het opzetten van een nieuw pensioenstelsel. 'Een stap in de goede richting', zei vakbondsvoorzitter Maurice Limmen van CNV maandag. VVD-Kamerlid Helma Lodders is 'erg blij dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) aangeeft dat zij bereid is om het systeem van de 'doorsneepremie' af te schaffen.'

Ook seniorenbond ANBO, het Verbond van Verzekeraars en vakcentrale VCP kunnen zich vinden in een groot deel van de uitgangspunten die het kabinet neemt. ANBO vindt alleen het idee om pensioendeelnemers de mogelijkheid te geven pensioenpremie te onttrekken voor het financieren van een woning, helemaal niks.

Er heerst wel een beeld dat er nog een lange weg te gaan is, voor er daadwerkelijk een nieuw pensioenstelsel komt. 'Het huiswerk is gedaan, nu het echte werk nog', constateerde D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

'Goede aanzet'

'Het is een goede aanzet, zeker voor een discussie over de toekomst van het pensioenstelsel', aldus Roos Vermeij van de PvdA. Nog niet alles is uitgewerkt en dat maakt een oordeel volgens haar nog wat moeilijk. Haar partij blijft voorstander van een 'stevig collectief en solidair pensioenstelsel'. Ze is geen voorstander van een pensioenstelsel met heel veel keuzes.

De Hoofdlijnennota is een resultaat van de nationale pensioendialoog. Staatssecretaris Klijnsma vroeg betrokken partijen vorig jaar met suggesties te komen voor aanpassingen die nodig zijn om het Nederlandse pensioenstelsel meer toekomstbestendig te maken. Afgelopen periode hebben al die partijen bij de bewindsvrouw een advies ingediend.

Bron: ANP

Ook interessant