Kamervragen na uitzending over koe en kalf

Kamervragen na uitzending over koe en kalf

De uitzending van Radar over de koe en het kalf heeft veel opschudding veroorzaakt. Naast de discussies op sociale media, zijn er naar aanleiding van het onderwerp Kamervragen gesteld. De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland reageert ook op de kwestie.

In de uitzending was te zien dat kalveren, die nodig zijn voor de melkproductie bij melkkoeien, direct na de geboorte vaak worden weggehaald bij hun moeder. In de discussie van de Tweede Kamer werd onder meer gedebatteerd over wie de (financiële) verantwoordelijkheid moet dragen voor een eventuele verandering in dit standaardproces: de boeren of de burger.

Wie betaalt?

Staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma (PvdA) zegt dat consumenten extra moeten betalen als zij vinden dat kalfjes langer bij de koe moeten blijven: 'betaal niet alleen met je hart, maar ook met je portemonnee'.

Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) is van mening dat alleen de bereidheid meer te betalen niet voldoende is en de overheid ook met regelgeving moet komen: 'als we alleen maar naar prijs hadden gekeken, dan hadden we in de lengte der dagen alleen maar plofkippen gegeten.'

'Nog geen oplossing'

Niet alleen in de Tweede Kamer deed de uitzending stof opwaaien. Ook op Facebook en Twitter werd veel gediscussieerd over het onderwerp. Boeren gaven aan zich niet te herkennen in de beelden die in de uitzending werden getoond. Deze mening deelt ook Toon van Hoof, bestuurder bij de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Van Hoof noemt het direct na de geboorte apart zetten van kalveren verantwoord, vanuit welzijns- en gezondheidsoogpunt gezien. 'Neemt niet weg dat wij er wel over nadenken.' Van Hoof geeft aan dat er diverse projecten lopen met kalveren die langer bij de koe kunnen blijven, en jonge dieren van verschillende leeftijden, die bij elkaar lopen in kuddes.' Ook daarvoor geldt dat dit nog niet de oplossing is. Daar hebben we meer tijd voor nodig en meer inzicht', aldus Van Hoof.

Bron: NOS / NPO

Ook interessant