Kamervragen na uitzending Radar over banksaldi van overledenen

Kamervragen na uitzending Radar over banksaldi van overledenen

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Financiën over banksaldi van overleden dierbaren. Nijboer doet dat naar aanleiding van een uitzending van Radar: Waarom is het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd krijgen zo moeilijk?

Je vindt de vragen van Kamerlid Nijboer hieronder:

 1. Bent u bekend met de uitzending van Radar van 26 april 2021?
 2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat het beschikken over een bankrekening een algemene nutsfunctie betreft, je kunt er in de praktijk immers niet zonder?
 3. Deelt u de mening dat van banken verwacht mag worden dat als een ouder of andere naaste overlijdt banken meelevend en behulpzaam zijn in deze vaak moeilijke en verdrietige tijd?
 4. Kent u de wens van vele klanten dat zij persoonlijk (en soms ook fysiek) te woord worden gestaan; merkt u ook dat dat met de sluiting van steeds meer kantoren steeds meer onder druk komt te staan? Wat vindt u daarvan?
 5. Welke voorwaarden mogen banken opleggen om tegoeden vrij te geven aan erfgenamen? Worden deze voorwaarden door banken zelf opgesteld, of gelden hier algemene regels voor?
 6. Waarom is er zoveel verschil tussen de voorwaarden van verschillende banken en zelfs binnen banken? Dat is toch hartstikke lastig en administratief belastend in de verdrietige tijd waarin mensen verkeren en wanneer erflaters bijvoorbeeld rekeningen bij meerdere banken hebben?
 7. Bent u bereid zich net als bij langstlevenden algemene principes en normen af te spreken met banken?
 8. Bent u het eens dat het afwikkelen van erfenissen geen concurrentievoorwaarde moet zijn maar gewoon een kwestie van beschaving is die hoort bij de nutsfunctie van banken?
 9. Bent u bereid deze nieuwe standaard in overleg met banken zo te (laten) zetten dat deze (vrijwel) kosteloos en met zo weinig mogelijk administratieve ellende is in eenvoudige zaken waar geen groot geld mee gemoeid is? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u ermee bekend dat het soms meer geld kost om banktegoeden vrij te laten geven aan erfgenamen dan er tegoed op de betreffende rekening staat? Wat vindt u daarvan? Beseft u dat 500 euro voor veel mensen een behoorlijke som geld is?
 11. Bent u bereid met de uitspraken van het Kifid bij kleine, eenvoudige erfenissen waarin toch de erfgenaam in het ongelijk werd gesteld toen die geen verklaring van erfrecht wilde laten opmaken door een notaris? Vindt u dat redelijk en wenselijk?
 12. Wat gebeurt er met tegoeden van mensen die niet aan de vereisten kunnen voldoen, of wanneer de kosten dermate hoog zijn dat deze in geen verhouding staan tot het resterende saldo?
 13. ING vereist dat om geld te laten vrijvallen, mensen een rekening bij dezelfde bank moeten aanhouden; bent u het ermee eens dat dit ongewenste verplichte winkelnering betreft? Is dit toegestaan? Wilt u de AFM erop wijzen dat dit in de praktijk voorkomt?
 14. Er lijkt sprake van willekeur, als Radar bijvoorbeeld belt, is een verklaring van erfrecht in die gevallen ineens niet meer nodig en bij ING lijkt het helemaal een loterij onder welke omstandigheden er wat wordt gevraagd, wat vindt u daarvan? Dat zou toch niet zo moeten?
 15. Wat vindt u ervan dat ook om een verklaring van erfrecht wordt gevraagd, zelfs als er een testament kan worden getoond?

Ook interessant