toggle menu

Kamervragen naar aanleiding van uitzending Radar over levensloopregeling

Kamervragen naar aanleiding van uitzending Radar over levensloopregeling

Deelnemers kunnen door het afschaffen van de levensloopregeling niet eerder met pensioen. Daarnaast moeten ze het bedrag verplicht laten uitkeren, waardoor ze veel meer belasting betalen. Radar besteedde hier aandacht aan in de uitzending van 8 februari 2021. Tweede Kamerlid (VVD) Helma Lodders stelt naar aanleiding hiervan opnieuw Kamervragen. 

Lodders stelde vorig jaar namelijk ook Kamervragen aan staatssecretaris Vijlbrief over het afschaffen van de levensloopregeling. Hij maakte toen echter kenbaar niets te willen veranderen. Het Tweede Kamerlid laat het hier niet bij zitten. Zie hier enkele vervolgvragen uit de meest recente brief:

  1. Bent u bekend met 'Afschaffen levensloopregeling: ‘Overheid verandert halverwege de spelregels' (Radar, 8 februari 2021).
  2. De leden van de VVD-fractie hebben naar aanleiding van de uitzending van Radar in een korte tijd meer dan honderd reacties gehad van mensen die in soortgelijke situaties zitten, zoals de mensen in de twee voorbeelden die in de uitzending behandeld zijn; heeft uw ministerie of de Belastingdienst reacties ontvangen naar aanleiding van deze uitzending? Zo ja, hoeveel en wat is de strekking van deze reacties? Zo nee, hebben mensen de mogelijkheid om naar aanleiding van een uitzending zoals deze te reageren naar de Belastingdienst? Zo ja, op welke manier?
  3. Herinnert u zich de vragen van de VVD-fractie over het eindigen van de levensloopregeling zoals aangegeven in onder meer Kamervragen medio september en oktober 2020 (Kamerstukken 2020D41436, 35573-6 en 35572-31)?
  4. Herkent u zich in de zorgen van de deelnemers aan de levensloopregeling, de kijkers van het programma Radar en de zorgen die de VVD-fractie eerder heeft geuit over de nadelige (financiële) gevolgen die het eindigen van de levensloopregeling hebben voor de volgende situaties en kunt u de herkenning van de verschillende situaties uitgebreid toelichten?

Je kunt de volledige brief hier lezen.

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant