toggle menu

Kamervragen over prijsafspraken met rechtsbijstandverzekeringen

Kamervragen over prijsafspraken met rechtsbijstandverzekeringen

Attje Kuiken, Kamerlid voor de PvdA, en Michiel van Nispen, Kamerlid voor de SP, hebben vragen gesteld aan de minister van Rechtsbescherming over de werkwijze en prijsafspraken van rechtsbijstandsverzekeraars en de gevolgen voor de kwaliteit. De Kamerleden doen dit nadat Radar aandacht besteedde aan het onderwerp van rechtsbijstandverzekeringen die juristen een vast laag bedrag bieden voor alle dossiers.

Radar krijgt via een anonieme tipgever stukken in handen zoals een contract, mailcorrespondentie en telefoongesprekken, waaruit blijkt dat er regelmatig gewerkt wordt met een fixed fee: een vaste prijs per dossier. Een zelfstandige krijgt 25 tot 50 dossiers toegeschoven en krijgt per dossier een vaste prijs van 375 tot 425 euro exclusief BTW, ongeacht hoeveel werk het daadwerkelijk kost. Op het contract zit 'strikte geheimhouding'.

Kijk het fragment terug

Attje Kuiken heeft de volgende vragen gesteld:

 1. Kent u het bericht 'Rechtsbijstandverzekeraars sluiten geheime contracten af'?
 2. Hoe wordt de kwaliteit en omvang van de dienstverlening van rechtsbijstandsverzekeraars naar hun verzekerden toe gecontroleerd en gewaarborgd?
 3. Deelt u de mening dat uit het genoemde bericht blijkt dat vanwege geringe fixed-fees en het uitbesteden van rechtshulpvragen van rechtsbijstandsverzekaars naar zogenoemde uitvoerders die dan weer werk onderaanbesteden, dat het op zijn minst de vraag is of verzekerden wel de benodigde rechtshulp krijgen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt u de mening dat het inschakelen van rechtsbijstandsverzekeraars die op bovengenoemde wijze werken niet past bij een stelsel van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp? Zo ja, waarom en welke conclusies ten aanzien van uw plannen voor herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe verhoudt het feit dat verzekerden die zelf voor een advocaat kiezen minder van hun rechtsbijstandsverzekeraar vergoed krijgen dan wanneer zij de keuze voor de rechtshulpverlener aan de verzekeraar overlaten, zich tot de Europese en Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot de vrije keuze van een advocaat?

Onderstaande vragen zijn door Michiel van Nispen gesteld:

 1. Wat is uw reactie op de uitzending van Radar en het artikel 'Rechtsbijstandsverzekeraars sluiten geheime contracten af, wat betekent dat voor jou?'
 2. Hoe vaak komt het voor dat zaken door rechtsbijstandsverzekeraars worden doorverkocht aan derden voor een vast bedrag, ongeacht wat de daadwerkelijke kosten zijn en zonder dat klanten hiervan af weten? Is dat eigenlijk wel toegestaan?
 3. Deelt u de mening dat mensen er in ieder geval recht op hebben om te weten dat hun zaak wordt doorverkocht en voor een vast bedrag wordt behandeld door een derde?
 4. Welke gevolgen heeft het hanteren van bedragen van €375 of €425 per zaak, ongeacht de zwaarte van de zaak, volgens u voor de kwaliteit?
 5. Deelt u de mening dat dit soort bedragen zo laag zijn dat de zorgvuldigheid en kwaliteit waar de klant recht op heeft en maandelijks geld voor betaalt op deze manier onmogelijk gegarandeerd kan worden?
 6. Deelt u de mening dat het doorverkopen van zaken nu een vorm van handel lijkt te zijn geworden waarbij niet de belangen van mensen die recht nodig hebben centraal staan, maar het belang van het geld voor de verzekeraars?
 7. Waarom zit er eigenlijk strikte geheimhouding op die contracten waarmee rechtsbijstandsverzekeraars zaken doorverkopen voor vaste bedragen aan derden en wat zegt het u dat tipgevers aan Radar slechts anoniem durfden te verklaren wat er gebeurt?
 8. Wie ziet er nu op toe dat de kwaliteit van juridische hulpverlening nu gewaarborgd is bij rechtsbijstandsverzekeraars?
 9. Vindt u het belangrijk dat burgers recht hebben op een zorgvuldige en kwalitatieve behandeling van hun juridische geschillen? Zo ja, hoe gaat u dit waarborgen in het nieuwe stelsel waarin volgens u rechtsbijstandsverzekeringen een voorname rol zouden moeten gaan spelen?

Ook interessant