toggle menu

Kamervragen over verkeerde energielabels na Radar-uitzending

Kamervragen over verkeerde energielabels na Radar-uitzending

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de verkeerde energielabels voor huizen hebben de Kamerleden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) dinsdag Kamervragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de uitzending van maandagavond 8 oktober besteedde Radar aandacht aan verkeerde energielabels voor huizen, en aan de vraag wie verwantwoordelijk is voor de gevolgen daarvan.

Als je een huis koopt met energielabel A, en je er vervolgens achter omt dat het huis niet label A maar label D moet hebben, dan betekent dat dat je én te veel hebt betaald voor het huis én dat je extra moet gaan isoleren: dubbel verlies dus. Maar bij wie moet je dan aan aankloppen? Over die onduidelijkheid ging het item in de Radar-uitzending.

Naar aanleiding hiervan hebben de Tweede Kamerleden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) de volgende Kamervragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 1. Bent u bekend met de uitzending van Radar over het definitieve energielabel voor woningen?
 2. Deelt u de opvatting dat het belangrijk is dat mensen kunnen vertrouwen op de juistheid van het definitieve energielabel wat ze van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u tevreden over het functioneren van het huidige energielabelsysteem? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoeveel definitieve energielabels zijn er in 2015, 2016, 2017 en tot nu toe in 2018 verstrekt?
 5. Hoeveel EPA-adviseurs zijn er op dit moment gemachtigd om een energielabel te verstrekken?
 6. Op welke manier wordt gecontroleerd of de EPA-adviseurs hun werk naar behoren doen? Hoeveel controles zijn er in 2015, 2016, 2017 en tot nu toe in 2018 in dit kader uitgevoerd? En hoeveel boetes zijn er opgelegd?
 7. Hoe beoordeelt u het feit dat mensen waarvan het definitieve energielabel achteraf niet blijkt te kloppen het gevoel hebben dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd? Hoe kan dit gevoel bij mensen worden weggenomen?
 8. Waarom kan iemand met een klacht over het definitieve energielabel niet bij de geschillencommissie terecht? Bent u bereid om te bezien of dit in de toekomst alsnog mogelijk is? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u in algemene zin aangeven wie aansprakelijk is voor eventueel geleden schade wanneer achteraf blijkt dat een definitief energielabel niet blijkt te kloppen? Kunt u daarbij ook specifiek ingaan op de rol die RVO hierbij heeft?
 10. Hoe kan het dat er zoveel beunhazen actief zijn? Bent u het met ons eens dat je voor 10 euro geen fatsoenlijke analyse van de energieprestaties van een woning kunt verwachten? Waarom zijn deze zogenaamde energiedeskundigen überhaupt gecertificeerd, dit ondermijnt toch het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen?
 11. Waarom is het geen praktijk –net als in andere Europese landen- dat zeker voor de hogere labels iemand thuis komt inspecteren?
 12. Wat is de actuele stand van zaken voor wat betreft de inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland ten aanzien van de EPBD-richtlijn?
 13. Wat vindt u van de kritiek dat het stelsel onvoldoende functioneert en de vergelijking met de Europese autotests –op papier rijden de auto’s 1 op 20, in de praktijk haal je 1 op 14 nauwelijks-?
 14. Bent u bekend met het OTB onderzoek waaruit blijkt dat het werkelijk energiegebruik bij de hogere A en B labels veel hoger ligt dan veracht en dat het omgekeerde geldt voor de lagere labels? Bent u bereid het systeem zo aan te passen dat meer gekeken wordt naar het werkelijk in plaats van het theoretische energieverbruik van een woning?
 15. Wat gaat u doen om het vertrouwen van mensen in het energielabelsysteem te vergroten?

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant