Kamervragen SP na Radar-item over terugbetalen huurtoeslag

Kamervragen SP na Radar-item over terugbetalen huurtoeslag

De Radar-uitzending van maandag 13 maart heeft tot Kamervragen geleid. Ronald van Raak (SP) heeft vijf vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Financiën.

In de uitzending van maandag besteedde Radar aandacht aan het verhaal van Joep en Moniek. Na een woningbrand keerde hun verzekering geld uit, dat vervolgens door de Belastingdienst als vermogen werd aangemerkt. Hierdoor moesten ze een groot bedrag aan huurtoeslag terugbetalen.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de socialistische Partij heeft nu de volgende vijf vragen voorgelegd aan staatssecretaris Wiebes van Financiën:

  1. Kent u de schrijnende zaak van het koppel dat een heel jaar huurtoeslag moest terugbetalen omdat deze mensen op 1 januari een bedrag op hun rekening hadden staan in verband met een brandverzekering?
  2. Hebben verzekeraars in dit verband een 'zorgplicht', in de zin dat zij verzekerden zouden moeten wijzen op mogelijke gevolgen als het geld op 1 januari op hun rekening staat en ook zelf meer rekening zouden moeten houden met de datum van uitkering?
  3. Welke mogelijkheden heeft de belastingdienst om in gevallen van schade-uitkeringen maatwerk te leveren en dit soort geld niet meer te zien als eigen vermogen?
  4. Bent u bereid om schade-uitkeringen, bijvoorbeeld in het kader van een brandverzekering, in de toekomst door de belastingdienst als 'bijzonder vermogen' te laten beschouwen, zodat het geen gevolgen meer heeft voor bijvoorbeeld (huur)toeslagen?
  5. Bent u bereid om opnieuw contact op te nemen met het koppel in de uitzending van Radar, om te bezien of in dit geval alsnog een maatoplossing mogelijk is?

Deze vragen zijn ook te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Ook interessant