toggle menu

'Klacht indienen over pensioenregeling moet makkelijker'

'Klacht indienen over pensioenregeling moet makkelijker'

'Het is pijnlijk dat mensen nog steeds op grote schaal ervaren dat klachten over de uitvoering van hun pensioenregeling niet worden herkend', concludeert de Ombudsman Pensioenen, Henriette de Lange in het jaarverslag over 2020. De ombudsman stelde twee jaar geleden al vast dat er problemen waren met de klachtenprocedure en zegt dat er 'nog steeds geen verbetering is op dit punt'.

Mensen die Ombudsman Pensioenen inschakelen bij een klacht kunnen pas bijgestaan worden als zij eerst de hele klachtenprocedure bij hun pensioenfonds of verzekeraar hebben doorgelopen. Mensen zijn verbaasd te horen dat er een 'interne klachtprocedure' bestaat, want dat krijgen zij van de pensioenverstrekker of verzekeraar niet altijd te horen, zo ziet de ombudsman.

Aanbevelingen van de ombudsman

De ombudsman deed in 2018 al twee aanbevelingen: erken elke uiting van ongenoegen als een klacht, en maak de klachtenprocedure vindbaar op de website. Volgens de ombudsman is het dan duidelijker wat mensen kunnen doen, en missen pensioenuitvoerders geen signalen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de administratie.

Lees meer bij de Ombudsman Pensioenen. https://www.ombudsmanpensioenen.nl/nl/Over-de-ombudsman/Nieuws/jaarverslag-2020

Ook interessant