'Kom minima tegemoet met energierekening'

'Kom minima tegemoet met energierekening'

De ChristenUnie wil minima tegemoet komen door ze een extra belastingkorting te geven op hun stijgende energierekening. De partij heeft dat voorgesteld tijdens het overleg van de top van het kabinet en de coalitiepartijen over het klimaatbeleid.

'Zo’n generieke belastingmaatregel komt verhoudingsgewijs veel meer ten goede aan mensen met een smalle beurs', zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in de Volkskrant. Minima zouden volgens hem te weinig profiteren van een verlaging van de stroomprijs.

Energiebelasting omhoog

De energiebelasting gaat omhoog om bedrijven en burgers aan te zetten om van het gas af te stappen. Ze moeten overgaan op duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het kabinet wil dat de CO2-emissie in 2030 met minstens 49 procent is gedaald vergeleken met 1990.

'Steun arme wijken als eerste bij energietransitie'

De ChristenUnie vindt ook dat het kabinet bij de energietransitie als eerste de arme wijken moet ondersteunen. Financiële hulp van de overheid zou hier als eerste naar toe moeten gaan. Verder moeten mensen met lage inkomens ook meer financiële mogelijkheden krijgen om hun huis te verduurzamen.

Maatregelen vermindering CO2-uitstoot

Aan de klimaattafels wordt door overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandeld over de maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Volgende week vrijdag moeten de voorstellen klaar zijn. De gesprekken verlopen moeizaam.

Eerder is vanuit de klimaattafels voorgesteld de prijs van gas flink te verhogen en die van stroom te verlagen. Een voorgestelde verhoging van 75 procent van de gasprijs de komende jaren is door de coalitie al afgeschoten. De stijging zal minder zijn.

Klimaatbeleid ligt lastig binnen coalitie

Het klimaatbeleid ligt lastig binnen de coalitie. ChristenUnie en D66 willen verder gaan dan CDA en VVD. Die laatste twee zijn ervoor beducht dat de overgang naar een duurzamer energievoorziening burgers en bedrijven te hard raakt.

Bron: ANP

Ook interessant