Koolmees: vastgelopen pensioenoverleg hervatten

Koolmees: vastgelopen pensioenoverleg hervatten

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil het vastgelopen overleg over de pensioenen hervatten. Het kabinet ziet ruimte, ook financieel, om de onderhandelingen succesvol af te kunnen ronden. 'Wat die ruimte precies is, kan ik nu nog niet zeggen', aldus de minister vrijdag in een toelichting.

Hij nodigt de voorzitters van de bonden en de Sociaal-Economische Raad (SER) uit de gesprekken vanaf maandag formeel te hervatten. 'Ik heb de afgelopen tijd heel veel verkennende gesprekken gevoerd en heel veel kopjes koffie gedronken met iedereen, dat geeft mij het beeld dat we bij elkaar kunnen komen.'

Of er snel een akkoord komt, durft hij niet te voorspellen. Wel geeft Koolmees aan dat er haast is. 'Ik heb mijn agenda de komende tijd redelijk leeggemaakt hiervoor.'

Staking in openbaar vervoer

De grote staking in het openbaar vervoer heeft volgens de minister bijgedragen aan deze doorbraak, maar hij geeft aan dat hij ook al langer druk aan het onderhandelen was.

De gesprekken tussen Koolmees en de andere partijen over hervorming van het pensioenstelsel klapten vorig jaar. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de verhoging van de AOW-leeftijd, en de mogelijkheid voor mensen met zware beroepen om eerder met pensioen te gaan.

Koppelen van AOW-leeftijd aan levensverwachting

Koolmees meldt in een brief aan de bonden en de SER dat datgene wat het kabinet vorig jaar aanbood, nog op tafel ligt. 'In het verlengde daarvan ziet het kabinet ruimte om nadere afspraken te maken over het minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting.'

Ook over zware beroepen denkt de regering afspraken te kunnen maken met de bonden. Maar wat Koolmees precies in gedachten heeft, schrijft hij niet.

Buffers van pensioenfonden verlagen

Over veel aspecten waren het kabinet en 'de polder' het vorig jaar al wel min of meer eens. Zo zouden pensioenuitkeringen in de toekomst sneller kunnen stijgen, maar in slechte tijden ook sneller worden gekort. Ook zouden de buffers van de pensioenfondsen omlaag kunnen, waardoor de uitkeringen kunnen stijgen.

Een ander punt betrof het stelsel. In de toekomst zou iedereen voor zijn eigen pensioen moeten sparen, in plaats van dat jonge werknemers betalen voor de generaties voor hen. Hoe dat betaald moet worden, was nog wel een heikel punt.

Reactie van vakbonden en werkgeverskringen

Vakbond FNV reageert positief op de verklaring van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over het hervatten van het pensioenoverleg. De vakbond zegt blij te zijn dat het kabinet 'eindelijk inziet dat er ook voor de lange termijn ruimte moet worden geboden voor een tijdig pensioen'. Ook bij andere bonden en in werkgeverskringen wordt verheugd gereageerd, waardoor het overleg waarschijnlijk snel weer kan beginnen.

FNV-voorzitter Han Busker verwacht dat de partijen meteen na het weekend bij elkaar gaan zitten. "Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen. Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken." Busker verwijst in zijn reactie naar de grote stakingen van een paar dagen terug, onder meer in het openbaar vervoer.

Quote
We zijn erg benieuwd naar het voorstel van minister Koolmees
Arend van Wijngaarden - CNV-voorzitter

FNV trok bij die acties samen op met de bonden CNV en VCP. Ook zij gaan in op de uitnodiging om weer om de tafel te gaan. 'We zijn erg benieuwd naar het voorstel van minister Koolmees', zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Er wordt in Den Haag achter de schermen al jaren gepraat over een grootscheepse vernieuwing van het pensioenstelsel. In november leek een pensioenakkoord nabij, maar uiteindelijk klapte het overleg toch. Dat gebeurde nadat de vakbonden de stijgende AOW-leeftijd bij de discussie hadden betrokken. Ze maken zich hard voor een bevriezing van de AOW-leeftijd. Ook willen ze dat er een regeling komt voor mensen met een zwaar beroep die eerder met pensioen willen. Een ander punt van onvrede is dat pensioenen al lange tijd niet meestijgen met de inflatie.

'Hier hebben we continu voor gepleit'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een opsteker dat er nu weer officieel onderhandeld kan gaan worden. 'Hier hebben we continu voor gepleit', zeggen ze. Volgens de bedrijvenlobby is het 'essentieel om tot afspraken te komen waardoor we jong en oud weer vertrouwen geven in het pensioenstelsel, kortingen afwenden en oplossingen vinden voor bijvoorbeeld de zware beroepen'.

Bron: ANP

Ook interessant