toggle menu

Koop een ster (achtergrond)

Wie op zoek is naar een speciaal cadeau, kan op internet terecht voor het aanschaffen van een ster. Eigenlijk is het meer een handel in de registratie van sterren, want een ster is niet te koop. Nederland heeft namelijk een verdrag ondertekend waarin afgesproken is dat hemellichamen van niemand zijn. En iets wat niet jouw eigendom is, kan je natuurlijk niet verkopen.

Over de hele wereld duiken er slimme ondernemers op die sterren registreren. Via de website van zo'n sterrenhandelaar kan je een ster registreren en benoemen. Vooral in Amerika en in Duitsland is het big business.

Online Star Register

Radar is benieuwd wat je nou precies krijgt. Op de website van het Nederlandse bedrijf Online Star Register kopen we een sterregistratie voor €34,95. Na betaling krijgen we onder andere een certificaat thuis met de naam en de coördinaten van de door ons geregistreerde ster.

 

Sterrenkundige Jan de Boer bekijkt het pakket en zoekt de ster voor ons op. Het blijkt al snel dat er op de positie die we gekregen hebben, helemaal geen ster staat. Volgens Jan de Boer zijn de coördinaten vaak uit de lucht gegrepen. Er zijn namelijk zoveel sterren, dat ze er niet snel naast zullen zitten.

Het Online Star Register beweert dat onze ster, op een heldere nacht, te zien is aan het heelal. Ook dat blijkt niet waar. De ster ligt namelijk 215 lichtjaar bij de Aarde vandaan. Het licht moet dus 215 jaar reizen voor het de aarde bereikt. Alle sterren die wel met het blote oog te zien zijn, hebben in de loop der tijd al een naam of catalogusnummer gekregen.

International Astronomical Union

De naam die wij aan de ster hebben gegeven, staat alleen geregistreerd in het eigen register van geefeenster.nl. Alleen de International Astronomical Union is bevoegd om sterren te benoemen of een nummer te geven.

Wil je toch je naam aan een hemellichaam verbinden, dan zijn er twee mogelijkheden: de ontdekker van een komeet moet jou zo leuk en bijzonder vinden dat hij de komeet naar je wil vernoemen, of je moet zelf een komeet ontdekken.

Reactie Online Star Register

Radar: Koopt iemand echt een ster?  

Online Star Register: Door een registratie te plaatsen, benoemt u een geselecteerde ster die vervolgens wordt opgenomen in het Online Star Register. U betaalt dus voor een opname in het register; u koopt dus geen ster.  

 

R: Wat is het verschil tussen een ster kopen en een ster registreren, zoals bij u?

OSR: Online Star Register verkoopt geen sterren, maar levert een dienst. Namelijk de mogelijkheid om een ster te benoemen en deze op te laten nemen in het Online Star Register. Het doel van deze dienst is het herinneren van een speciale gebeurtenis op een hele bijzondere, persoonlijke, unieke en originele manier.

 

R: Is het Online Star Register uw eigen database met namen van sterren?

OSR: Het Online Star Register is het voortvloeisel uit de dienst die zij levert, namelijk de mogelijkheid tot het benoemen van een ster.

 

R: U zegt in het bijgeleverde formulier waarop de beschrijving van de sterrenkaart beschreven staat, dat de ster op een heldere nacht te zien is. De ster die wij geregistreerd hebben, ligt 215 lichtjaar weg en is dus nooit met het blote oog te zien. Wat is uw reactie daarop?

OSR: Op een heldere nacht kunt u de locatie van de ster met behulp van de bijgeleverde sterrenkaart bepalen. Deze locatie bepaalt u aan de hand van de met het blote oog zichtbare sterren.

Zo kunt u de locatie van de ster terug vinden, maar dit betekent niet automatisch dat u elke ster met het blote oog kunt zien, zo wordt het in tegenstelling tot uw interpretatie in het begeleidend schrijven ook niet gesteld.

 

R: Daarnaast heeft de astronoom uw sterrenkaart onder de loep genomen en heeft geconstateerd dat het een heel erg lastige kaart is om als 'leek' te gebruiken. Wat vindt u van de bruikbaarheid van uw sterrenkaart?

OSR: Het gebruik van de sterrenkaart is identiek aan het gebruik van een normale topografische kaart. Daar waar de topografische kaart gebruik maakt van een dubbele schaalverdeling van letters en cijfers, bijvoorbeeld C9 om een locatie aan te duiden, maakt een sterrenkaart gebruik van een schaalverdeling van uren en graden om een locatie te bepalen. Bijvoorbeeld 14h13m;+5901'.

 

Een topografische kaart of een sterrenkaart: voor het bepalen van een locatie is het gebruik identiek. Kortom, zeer eenvoudig in gebruik dus.

R: Ook zegt hij dat je met deze sterrenkaart onze geregistreerde ster nooit kan vinden. Wat is uw mening?

OSR: U kunt met een wereldkaart ook geen straatnaam terug vinden. Wat u met deze sterrenkaart wel heel goed kan is op een heldere nacht aan de hand van de meest zichtbare sterren de locatie van de betreffende ster bepalen. Dat is ook het enige doel dat deze sterrenkaart dient.

Wilt u de ster echt op een kaart zichtbaar hebben, dan zult u een detailkaart van de locatie uit bijvoorbeeld een sterrencatalogus (een soort astronomisch stratenboek) moeten gebruiken. Echter dit zou de gebruiksvriendelijkheid m.b.t .de vindbaarheid zeker niet vergroten; immers de herkenbaarheid van dat stukje heelal is voor een leek dan zeer laag.  

 

R: We hebben de astronoom de ster laten opzoeken die op de coördinaten staat die u ons gegeven heeft. Maar nu blijkt dat er op die coördinaten niet eens een ster staat!  Wat is daarop uw reactie?

OSR: De -locatie- van een ster met behulp van een sterrenkaart bepalen is betrekkelijk eenvoudig. De exacte ster met een telescoop -fysiek- opzoeken en aanwijzen vergt meer kennis en vaardigheid. Wil een professionele astronoom de ster daadwerkelijk opzoeken en aanwijzen met een telescoop, dan dient hij een sterrencatalogus te raadplegen om de exacte wetenschappelijke coördinaten te gebruiken.

In dit geval: RA 14h13m03.95s +5901'44.2" dec +10m97.  In combinatie met de juiste sterrenkijker is de ster voor hem zeer goed terug te vinden.  Deze wetenschappelijke zeer gedetailleerde informatie is voor een leek niet nodig om op een heldere nacht de locatie van een ster te bepalen. Immers zij beschikken veelal uitsluitend over de bijgeleverde sterrenkaart en niet over de professionele apparatuur waar een astronomische wetenschapper wel over beschikt.

Overigens is er geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van deze data. Online Star Register gebruikt als bron de Hipparcos sterrencatalogus; op de locatie van uw registratie bevindt zich een ster met 10.97 mag.  

 

R: Hoe bepaalt u welke coördinaten de sterren krijgen die u voor mensen registreert?

OSR: Online Star Register gebruikt de Hipparcos sterrencatalogus als bron voor haar diensten.

 

R: Als een ster valt, krijgt diegene die hem geregistreerd heeft zijn geld terug?

OSR: Buiten het feit dat een dergelijke gebeurtenis niet van belang is voor de dienst die Online Star Register levert; u betaald immers voor de registratie c.q.

opname van een bepaalde ster in haar register, is dit gezien de middelen die een gemiddelde registrant ter beschikking heeft praktisch heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk om dit na te gaan en aan te tonen.

Door deze vraag te relativeren ontstaat er een bepaalde humor in deze gedachte en zal Online Star Register kosteloos een nieuw coördinaat ter beschikking stellen indien de registrant een dergelijke gebeurtenis kan aantonen.

Ook interessant