toggle menu

KPN en XS4ALL gingen fout in met kijkgegevens

KPN en XS4ALL gingen fout in met kijkgegevens

KPN en XS4ALL hebben van de Autoriteit Persoonsgegevens een tik op de vingers gekregen voor de manier waarop ze met kijkgegevens van hun afnemers van digitale televisie omgingen.

Ze stelden zonder toestemming van klanten kijkcijfers op over het tv-kijkgedrag voor onder meer marktonderzoek, terwijl die gegevens nog herleidbaar waren. Zowel KPN als XS4ALL hebben inmiddels hun systemen en de informatie in hun privacyverklaringen aangepast.

De toezichthouder kwam er tijdens onderzoek achter dat beide aanbieders geen duidelijke informatie gaven over de gegevens die zij verzamelden over het kijkgedrag van hun klanten. Ook bleek dat de kijkcijfers die werden verstrekt aan andere partijen niet helemaal anoniem waren, aangezien KPN nog over de oorspronkelijke persoonsgegevens beschikte in de eigen systemen. Een en ander was in strijd met de wet, aldus de toezichthouder.

Persoonsgegevens wissen

KPN en XS4ALL benadrukken in een reactie dat ze nooit aan derden kijkgegevens hebben verstrekt die te herleiden waren tot individuele personen. Voortaan zullen ze echter eerst alle persoonsgegevens in de eigen systemen wissen, voordat ze kijkcijferstatistieken uitsturen naar marktonderzoekers.

Bij Ziggo, de grootste aanbieder van digitale televisie in Nederland, constateerde de toezichthouder vorig jaar ook al verscheidene privacyovertredingen op het gebied van kijkcijfers. Ziggo moest daarom ook maatregelen treffen.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant