toggle menu

Laagste huurstijging sinds 2010

Laagste huurstijging sinds 2010

De huren voor woningen lagen in juli gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent. Vorig jaar was dit nog 1,6 procent. Dit komt door het gewijzigde huurbeleid. De totale huurinkomsten van een corporatie over het kalenderjaar 2017 mogen met niet meer dan 1,3 procent stijgen. Dit drukt de huurstijging bij de woningcorporaties.

Het huurbeleid is niet van toepassing op de vrijesectorwoningen. De laatste twee jaar stegen de huren van gereguleerde huurwoningen daardoor minder hard dan de huren van duurdere woningen in de geliberaliseerde markt. Toch is de totale huurstijging sinds juli 2012 voor vrijesectorwoningen lager dan voor gereguleerde huurwoningen. In de vrije sector was de stijging 14 procent en in de gereguleerde sector 16 procent.

Update 09.57: Huren stijgen harder dan inflatie

De Woonbond vindt het goed dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie en vindt dat er meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen. Deze kabinetsperiode stegen de huren circa 10 procent boven de inflatie. Veel huurders kunnen de huur amper opbrengen.

'Huurders hebben de huren de afgelopen jaren fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam', stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Dat kan ook, door de belasting die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen af te schaffen. Dit wordt weer doorgerekend aan de huurder en heeft geleid tot een huurexplosie.'

Update 13.02: Reactie vereniging Aedes

Woningcorporaties laten hun huren bewust niet te hard stijgen, omdat ze bang zijn dat hun huurders betalingsproblemen krijgen. Maar dat heeft een keerzijde, zegt voorzitter Marnix Norder van vereniging van woningcorporaties Aedes: door de 'huurmatiging' houden corporaties volgens hem minder geld over voor investeringen in nieuwe woningen en verduurzaming.

Volgens de corporaties zal het ook de komende jaren noodzakelijk zijn om de huren niet te hard te laten toenemen. Aedes blijft erop hameren dat de zogeheten verhuurdersheffing, een belasting van iets meer dan een half procent voor verhuurders, leidt tot hogere huren. 'Sommige huurders staat daardoor het water aan de lippen', stelt Norder.

Bron: ANP / CBS

Ook interessant