Langer thuiswonen maakt voor ouderen nauwelijks verschil

Langer thuiswonen maakt voor ouderen nauwelijks verschil

Langer thuiswonen maakt voor ouderen nauwelijks uit: ze leven thuis niet langer en hebben even hoge zorgkosten. Dat blijkt uit een studie van het RIVM, het CPB en de Erasmus Universiteit.

De laatste twintig jaar blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat komt niet alleen omdat de voorkeuren van ouderen veranderen, maar ook omdat het beleid hierop gericht is.

Wie gaat wonen in een verzorgingshuis, verkleint daarmee wel de kans op een ziekenhuisopname.

De onderzoekers bekeken gegevens van 50.000 ouderen boven de 65 jaar, die voor het eerst een indicatie aanvroegen voor opname in een zorginstelling in de periode 2009-2013. Ze onderzochten sterfte, zorgkosten en ziekenhuisgebruik.

Geen hogere zorgkosten

De totale zorgkosten van ouderen met een indicatie voor zorg in een instelling bleken niet hoger dan voor ouderen met een indicatie voor thuiszorg: de ruim 12.000 euro extra voor zorg in een verzorgingshuis (over de periode van twee jaar na indicatie) wordt gecompenseerd door lagere kosten aan thuiszorg en ziekenhuiszorg.

De onderzoekers zeggen dat er verder onderzoek nodig is naar andere kosten en baten, zoals de effecten op de kwaliteit van leven van ouderen en op het welzijn van de familie en andere mantelzorgers.

Bron: ANP

Ook interessant