'Laptop of tablet voor 9% ouders te duur'

'Laptop of tablet voor 9% ouders te duur'

De ouderorganisatie Ouders&Onderwijs slaat alarm over het feit dat sommige ouders van middelbare scholieren grote moeite hebben om dure digitale leermiddelen, zoals laptop of tablet voor hun kroost te bekostigen.

20 procent heeft er grote moeite mee, 9 procent van de ouders lukt het helemaal niet om die te betalen. Ook voelen ouders zich onder druk gezet bij de aanschaf van digitale leermiddelen die door de scholen worden voorgeschreven.

'Regels zijn duidelijk'

Ouders&Onderwijs stelt dat scholen massaal de regels van de Onderwijsinspectie overtreden. 'Die regels zijn duidelijk. Als een school een voorgeschreven leermiddel verwacht van de leerlingen dan zijn de kosten voor de school en kan een bijdrage daarin hooguit vrijwillig zijn', stelt directeur Peter Hulsen van Ouders&Onderwijs.

Het BNNVARA-televisieprogramma Kassa meldt de bevindingen op basis van een onderzoek onder ouders van middelbare scholieren dat het programma samen met Ouders&Onderwijs deed.

Onder druk gezet

Meer dan de helft van de ouders voelt zich onder druk gezet om de rekening zelf te betalen, ook als ze daar helemaal geen geld voor hebben. Scholen schrijven vaak exact voor welk apparaat leerlingen moeten hebben. Het is veelal niet mogelijk om een eigen laptop te gebruiken of om die te lenen. Sommige scholen gaan zo ver dat ze tegen ouders zeggen dat ze maar een andere school voor hun kinderen moeten zoeken als ze de laptop of tablet niet kunnen betalen.

De aanschafprijs van de tablet of computer bedraagt tussen de 250 en 550 euro. Een kwart betaalt meer dan 550 euro en tien procent zelfs meer dan 700 euro. Deze rekening moeten ouders vaak voor meerdere kinderen ophoesten. In veel gevallen (21 procent) is bovendien geen betalingsregeling mogelijk.

De enquête van Ouders&Onderwijs werd samen met het consumentenprogramma Kassa uitgevoerd onder 735 ouders van leerlingen in het voorgezet onderwijs.

Meer over:

Ook interessant