Lichte huurstijging voor huurders bij woningcorporatie

Lichte huurstijging voor huurders bij woningcorporatie

De huren van de meeste huurders bij woningcorporaties stijgen dit jaar licht. De stijging komt gemiddeld uit op 0,6 procent en dat is minder dan in voorgaande jaren, blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes van de woningcorporaties.

Vorig jaar gingen de huren met 0,7 procent omhoog en in 2015 was dat 1,8 procent.

'Lichte huurstijging is een bewuste keuze'

De lage huurstijging is een bewuste keuze van woningcorporaties, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. 'Te veel huurders hebben moeite maandelijks rond te komen. Daar maken we ons zorgen over. Het is daarom goed dat corporaties de huren van sociale huurwoningen verder matigen.'

'Veel huurders in financiële problemen'

De Woonbond vindt dat er meer nodig is om sociale huurprijzen weer betaalbaar te maken voor huurders. Directeur Ronald Paping: 'We constateren dat de huren nog steeds harder stijgen dan de inflatie.' Een half miljoen hurende huishoudens hebben inmiddels een te hoge huur voor hun inkomen. De huren moeten volgens de huurdersvereniging de komende jaren 10 procent omlaag. 'Veel huurders zitten financieel in de problemen', aldus Paping.

Huishoudens met een inkomen van meer dan 40.349 euro mogen van het kabinet meer huurverhoging krijgen: maximaal 4,3 procent. De gemiddelde huurstijging ligt daar dit jaar iets onder met 4,0 procent, aldus Aedes.

Variëren in huurverhoging

Een huurverhoging hoeft niet hetzelfde te zijn bij alle woningen, corporaties kunnen daarin variëren en hebben dat volgens de branchevereniging ook gedaan. Zo kunnen ze er voor zorgen dat de huurprijs beter aansluit bij de kwaliteit van het huis. Ook kunnen er verschillen zijn tussen de afzonderlijke corporaties. Huurders hebben voor 1 mei van hun corporatie te horen gekregen wat hun nieuwe huur per 1 juli wordt.

Sociaal Huurakkoord

Corporaties sloten eerder met de Woonbond een Sociaal Huurakkoord af. Daarin werd vastgelegd dat de huren beperkt mogen worden verhoogd. De stijging van dit jaar ligt onder de afgesproken maxima, aldus Aedes.

Huurders kunnen op checkhuurverhoging.nl kijken of ze bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging.

Bron: ANP

Ook interessant