Lonen stijgen het hardst sinds begin 2009

Lonen stijgen het hardst sinds begin 2009

De cao-lonen in Nederland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen in het hoogste tempo sinds begin 2009. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cao-lonen namen in de meetperiode in doorsnee met 3,1 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.

De sterkste gemiddelde loonstijging was zichtbaar bij de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed. In de bedrijfstakken energievoorziening en financiële dienstverlening was de cao-loonstijging van de werknemers minder dan 2 procent. De landbouw, bosbouw en visserij zijn niet meegenomen in de statistieken. Voor de meeste cao’s in deze bedrijfstak zijn nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.

Contractuele loonkosten

De contractuele loonkosten, wat wil zeggen de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen in de periode ook met 3,1 procent. Daarmee was de stijging van de contractuele loonkosten gelijk aan die van de cao-lonen. Doorgaans ligt de stijging van de contractuele loonkosten juist boven die van de cao-lonen.

De cao-lonen in Nederland stegen vorig jaar met 2,5 procent. Daarmee was sprake van de sterkste loonstijging van het afgelopen decennium.

Bron: ANP

Ook interessant