toggle menu

'Maak vliegtickets duurder om luchtvaart te verduurzamen'

'Maak vliegtickets duurder om luchtvaart te verduurzamen'

De luchtvaart moet worden afgerekend op de gevolgen voor het milieu. Dat betekent ook dat vliegen duurder moet worden. Dat stelt de onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies voor de lange termijn aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De vervuiler moet betalen, meent de raad. Op dit moment gebeurt dat niet met de luchtvaart en staat vooral de positie van Schiphol centraal. Er moet een einde komen aan die uitzonderingspositie en de sector moet gehouden worden aan 'heldere grenzen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid'.

Het nieuwe beleid is nodig omdat burgers zich steeds meer verzetten tegen de hinder van de luchtvaart. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de uitbreiding van Lelystad Airport en uit de voortdurende discussie over verdere groei op Schiphol. Daarnaast moeten er grenzen gesteld worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Vliegtaks helpt onvoldoende

De reiziger kan niet buiten schot blijven om dit te bereiken. Vliegtickets moeten volgens de raad duurder worden. Het kabinet is al bezig met een vliegtaks, maar die gaat volgens het advies nog niet ver genoeg. De inkomsten van deze belasting moeten gebruikt worden om de luchtvaart duurzamer te maken.

Je vliegreis compenseren: helpt dat het milieu?

Schiphol zou de tarieven voor landingsrechten afhankelijk moeten maken van de milieuprestaties van de vliegtuigen. Ook moet het aantal nachtvluchten worden beperkt. Om de CO2-uitstoot snel te verminderen bepleit de raad dat vliegtuigen op Nederlandse luchthavens verplicht worden om (gesubsidieerde) duurzame brandstof bij te mengen.

Van Nieuwenhuizen werkt aan een nieuwe luchtvaartnota waarin het beleid tot 2050 wordt uitgestippeld. Die komt vermoedelijk eind dit jaar.

Economische belangen Schiphol

Volgens de raad moet ook gekeken worden naar de positie van Nederland als internationaal knooppunt voor de luchtvaart. De raad pleit ervoor te onderzoeken welke verbindingen van Schiphol en de regionale luchthavens 'echt waardevol zijn voor de welvaart van Nederland'.

De voorstellen zijn 'vergaand met forse consequenties' voor de luchtvaart en de reiziger, erkent de raad. Maar de welvaart in ons land komt hierdoor volgens haar niet in de knel. De luchtvaartsector mag pas weer gaan groeien als de nieuwe normen zijn ingevoerd.

Schiphol: Beeld dat Rli schetst voldoet niet aan werkelijkheid

Het beeld dat de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies schetst van een 'status aparte' voor de luchtvaart op het gebied van duurzaamheid doet geen recht aan de werkelijkheid. Dat schrijft luchthaven Schiphol in een reactie. Veel van de adviezen van de raad worden door Schiphol wel omarmd.

Schiphol benadrukt dat er, net als voor andere bedrijfstakken, ook voor de luchtvaart wettelijke kaders gelden op het gebied van milieu, geluid en effecten op de leefomgeving. Ook zijn er afspraken gemaakt over verdere CO2-reductie in de luchtvaart. Daarmee zijn de door de Rli voorgestelde grenzen op het gebied van geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid grotendeels al aanwezig, meent de luchthaven.

Met de auto op vakantie: waar moet je rekening mee houden?

De Rli is door het kabinet gevraagd of een ander perspectief op het luchtvaartbeleid mogelijk is. De meeste voorstellen verdienen wat Schiphol betreft een plek in de Luchtvaartnota die het kabinet nu opstelt. Zo vindt Schiphol ook dat niet het aantal vliegbewegingen leidend moet zijn. De luchthaven zet naar eigen zeggen zelf al in op een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.

Schiphol benadrukt verder dat de luchtvaart voldoet aan strenge kaders, wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en effecten op de leefomgeving. In tegenstelling tot de Rli vindt de luchthaven dat binnen deze kaders groei na 2020 al mogelijk is, mede door de inzet van schonere en stillere vliegtuigen. Verder hanteert Schiphol al een beleid van de vervuiler betaalt.

De luchthaven had tot slot graag gezien dat er in het advies in de richting van het kabinet een passage was opgenomen over 'flinke investeringen' in bereikbaarheid per spoor.

Bron: ANP

Ook interessant