toggle menu

'Maatschappij nog niet klaar voor digitalisering'

'Maatschappij nog niet klaar voor digitalisering'

Door de verregaande digitalisering zijn de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onvoldoende toegerust om fundamentele mensenrechten te beschermen. Dat concludeert het Rathenau Instituut in een donderdag verschenen onderzoek, in opdracht van de overheid.

De onderzoekers wijzen erop dat data en software steeds meer onze beslissingen en gedrag beïnvloeden. 'Nepnieuws speelt een rol bij verkiezingen. Platformen zoals Airbnb, Facebook en Uber verzamelen informatie over ons en beïnvloeden onze keuzes. Slimme speelgoedpoppen en smart-tv's luisteren met ons mee. Robots in de zorg roepen de vraag op of we recht hebben op menselijk contact', stelt Rathenau.

Voornamelijk aandacht voor privacy en veiligheid

De aandacht gaat nu vooral uit naar privacy en veiligheid. 'Maar er is veel minder aandacht voor andere publieke waarden die door digitalisering evengoed onder druk staan zoals gelijke behandeling, menselijke waardigheid en ongelijke machtsverhoudingen', aldus het onderzoekinstituut.

Ook interessant