'Meer bijstand voor slachtoffers bij discriminatierechtszaken'

'Meer bijstand voor slachtoffers bij discriminatierechtszaken'

Slachtoffers en getuigen van discriminatie zouden bij een rechtszaak bijstand moeten krijgen van overheidsinstellingen die zich bezighouden met ongelijke behandeling. De Europese Commissie stelt voor dat lidstaten dergelijke organen meer bevoegdheden geven en hun onafhankelijkheid sterker verankeren.

Daarvoor moeten ze voldoende budget krijgen. Het idee is dat ze slachtoffers in de rechtszaal kunnen vertegenwoordigen. Ook moeten ze zelf bewijsmateriaal kunnen vergaren en optreden in collectieve zaken. Het kan gaan om discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, religie, leeftijd of handicap.

'We hebben goede wetten nodig en krachtige en onafhankelijke instanties voor gelijkheid om onze kernwaarden te verdedigen, zodat slachtoffers van discriminatie hun recht kunnen halen bij een misstand', aldus vicevoorzitter Frans Timmermans.

Antidiscriminatiebureaus voor juridische hulp

In Nederland heeft iedere gemeente al de plicht een antidiscriminatiebureau op te zetten. Die geven soms ook juridische bijstand. 'Het is in Nederland wel goed geregeld', zegt een woordvoerster van het College voor de Rechten van de Mens.

Volgens haar voldoet Nederland al aan de standaarden. 'In veel andere EU-landen is dat lang niet altijd het geval, dus zo’n maatregel vanuit Europa is erg goed. Versteviging kan ervoor zorgen dat slachtoffers beter uit de voeten kunnen.'

Betere communicatie

Brussel wil ook dat de nationale instellingen beter met elkaar en collega's in andere lidstaten gaan communiceren. De zegsvrouw van het mensenrechtencollege erkent dat hulp in Nederland erg versnipperd is. 'En ook elders in Europa, je moet dus zoeken naar de juiste manier.' Omdat het college zelf recht spreekt, is dat volgens haar niet de aangewezen instelling om een rol te spelen bij belangenbehartiging.

Bron: ANP

Ook interessant