Meer hypotheekgaranties verstrekt

Meer hypotheekgaranties verstrekt

In de eerste helft van dit jaar hebben 46.700 huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), die de garantie verstrekt.

De groei past volgens het fonds bij de ontwikkelingen op de woningmarkt die tekenen van herstel vertoont.

Inclusief de mensen die een beroep deden op de NHG om hun woning te verbeteren en overige garanties, steeg het totaal aantal garanties met 4 procent in vergelijking met een jaar geleden. Het aantal woningverbetergaranties vertoont al enige tijd een dalende lijn. In de eerste 6 maanden werden er 5100 verstrekt, tegen 8800 in het het eerste halfjaar 2013.

Het aantal huishoudens dat in de eerste zes maanden een beroep deed op NHG wegens gedwongen verkoop van zijn woning met verlies, bleef met 2265 nagenoeg stabiel. Het fonds handhaaft niettemin zijn prognose dat het aantal 'verliesdeclaraties' dit jaar hoger uitkomt dan vorig jaar. Bij een aantrekkende markt worden er meer woningen verkocht. Maar omdat veel woningen nog 'onder water' staan, zullen veel verkopers nog met een restschuld blijven zitten, aldus het fonds.

De grens voor hypotheken met een NHG is per 1 juli verlaagd van 290.000 euro naar 265.000 euro. Het waarborgfonds verwacht dat deze maatregel een licht dalend effect zal hebben op het aantal garanties. In 2009 werd de NHG-grens als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot 350.000 euro om de woningmarkt een impuls te geven. Daarna werd de grens weer stapsgewijs afgebouwd.

De NHG is in het leven geroepen om in economische ongunstige tijden restschulden op te vangen.

Bron: ANP

Ook interessant