toggle menu

'Meer kosten voor huishoudens met huidig ontwerp klimaatakkoord'

'Meer kosten voor huishoudens met huidig ontwerp klimaatakkoord'

Het ontwerpklimaatakkoord zoals dat nu voorligt, zadelt huishoudens op met meer kosten dan waar het kabinet vanuit gaat. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn doorrekening van de plannen. Daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de ontwikkeling van de energierekening, de kosten van elektrische rijden en de uitwerking van het gasbeleid van de Nederlandse overheid.

Volgens het EIB is het beeld dat wordt geschetst voor CO2-reductie in de gebouwde omgeving te positief, althans volgens het gunstigste scenario. Zo rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op dalende kosten bij bouw- en installatieactiviteiten door slim aanbesteden en innovaties. Volgens het EIB zal juist sprake zijn van extra kosten, onder meer door loonstijgingen en toenemende eisen rond veiligheid en gezondheid. 

Wat houdt het klimaatakkoord in? Lees meer.

'Te beperkte subsidiebudgetten voor verdurzame woning'

Verder wijst het EIB er op dat subsidiebudgetten voor verduurzaming van woningen te beperkt zijn. Kopers van nieuwbouwwoningen zullen volgens het EIB gemiddeld 15.000 euro duurder uit zijn vanwege aangescherpte normen. Ze zien daar maandelijks maar een besparing van zo'n 20 euro van terug op hun energierekening.

Onzekerheden bij ontwikkeling elektrisch rijden

De ontwikkeling van elektrisch rijden gaat gepaard met de nodige onzekerheden, aldus het EIB. Het scenario van het PBL, waarbij de kosten van batterijen en laadpalen zeer sterk dalen terwijl benzineprijzen sterk zullen stijgen, is volgens het instituut kwetsbaar. Zeker omdat elektrische auto's nu nog relatief duur zijn en de groei van het wagenpark mogelijk minder snel stijgt dan voorzien.

EIB: minder voordelen bij dichtdraaien gaskraan 

Ook wijst het EIB op het verlies aan gasbaten voor Nederland op het moment dat de gaskraan langzaamaan wordt dichtgedraaid. Aan de andere kant lopen kosten voor aanpassingen om van het gas af te komen hard op. Al met al is een realistischere kijk gewenst, meent het EIB. Verder mist het instituut de 'internationale dimensie', omdat het gaat om een mondiaal vraagstuk.

Partijen kritisch over klimaatplannen

Niet alle partijen zijn tevreden over de klimaatplannen zoals ze nu zijn voorgelegd.

PvdA biedt geen steun

De linkse oppositiepartijen zijn nog lang niet tevreden over de klimaatplannen, dat hun steun wel nodig heeft om maatregelen door de Eerste Kamer te krijgen. De steun van de PvdA voor het pakket zoals het er nu ligt, is in elk geval nog geen gelopen race. 'Ga daar niet van uit', waarschuwt partijleider Lodewijk Asscher.

De sociaaldemocraten hebben volgens Asscher 'grote zorgen' over het akkoord. De PvdA vreest dat gezinnen in slecht geïsoleerde huurwoningen het gelag gaan betalen, omdat zij vaak zelf geen mogelijkheden hebben om energie te besparen. Hij wil 'duidelijke garanties' dat die mensen gecompenseerd worden.

GroenLinks: oneerlijke verdeling lasten

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver is kritisch. De lasten worden volgens hem nog altijd niet eerlijk verdeeld tussen burgers en bedrijven. Verder vindt Klaver het 'een blamage' dat het kabinet nog geen plan heeft waarmee het kan voldoen aan het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak. Het doel dat de rechter voor 2020 heeft opgelegd wordt met de huidige voorstellen nog niet gehaald.

D66: CO2-uitstoot moet nog minder

Ook fractievoorzitter Rob Jetten van coalitiepartij D66 zegt overigens dat hij 'geen genoegen' neemt met de afname van de CO2-uitstoot die volgend jaar wordt gerealiseerd. De Urgenda-maatregelen tellen op tot 4 megaton CO2, waar een extra afname van 9 megaton nodig is om aan het vonnis te voldoen. Maar 'de eerste stap is wel gezet', vindt Jetten.

ChristenUnie: verbod op lachgas en winkels dicht op zondag

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt eveneens dat meer maatregelen nodig zijn. Wat hem betreft kunnen de winkels dicht op zondag, of komt er een verbod op lachgas. Bij elkaar levert dat volgens Segers een extra reductie op van 2 megaton. Maar daarvoor kreeg hij in de coalitie de handen niet op elkaar.

Update 4 juli 2019: Kabinet wil huurders helpen met verduurzamen

Mensen die geen mogelijkheid hebben hun woning te verduurzamen, bijvoorbeeld huurders met een huisbaas die dat weigert, mogen er niet op achteruitgaan door de energiemaatregelen uit het Klimaatakkoord. De Tweede Kamer staat unaniem achter een oproep van die strekking van PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Belasting op gas verhogen

Het kabinet wil de belasting op gas de komende jaren verhogen, terwijl de heffing op elektriciteit juist omlaaggaat. Dat moet mensen ertoe aansporen hun woning beter te isoleren, te kiezen voor een elektrische kookplaat in plaats van een gasfornuis, en voor bijvoorbeeld een warmtepomp in plaats van een cv-ketel.

Bron: ANP

Ook interessant