Meer samenwerking moet verkeer veiliger maken

Meer samenwerking moet verkeer veiliger maken

Kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan nauw samenwerken om de verkeersveiligheid de komende jaren een impuls te geven. Dat is nodig omdat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert, terwijl het aantal ernstig gewonden stijgt. Dat schrijven minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Ze kondigen een reeks maatregelen aan. Gemeenten en provincies krijgen hulp van expertteams om de lokale verkeersveiligheid te verbeteren en een kenniscentrum gaat risico's op wegen in kaart brengen. De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke en provinciale wegen.

'Het belang van verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Ik vind het daarom hoopvol dat we nu met zoveel verschillende overheden en partijen de urgentie zien', aldus Van Nieuwenhuizen. 'Mijn intentie is helder en ambitieus: nul verkeersslachtoffers.'

In een nieuw actieplan staat onder meer dat het dragen van een helm wordt gestimuleerd. Verder kunnen bestuurders van snor- en bromfietsen in de toekomst verplicht op cursus worden gestuurd als zij met alcohol op zijn betrapt. Dan kan nu alleen als zij een autorijbewijs hebben.

Mobiele telefoons en nieuwe voertuigen 

De nieuwe aanpak is nodig omdat het drukker in het verkeer is geworden. Ook zijn er nieuwe voertuigen zoals e-bikes en verandert het rijgedrag door de mobiele telefoon. Ouderen nemen langer deel aan het verkeer. Onder die laatste groep vallen veel slachtoffers.

Verscheidene plannen waren al eerder naar buiten gekomen zoals trajectcontrole op provinciale wegen en hogere straffen voor rijden met drank op en ernstige verkeersdelicten.

Vorig jaar vielen er 613 doden en ruim 20.000 ernstig gewonden in het verkeer. Het streven van de overheid was tot dusver om in 2020 het aantal verkeersdoden onder de 500 en het aantal zwaargewonden onder de 10.600 te brengen. In het nieuwe plan wordt geen nieuw streefcijfer opgenomen.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant